Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

14/11/2023 16:43 PM

Tôi muốn biết có bao nhiêu vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế trong danh mục mới nhất? – Thành Lâm (Cà Mau)

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 19/2023/TT-BYT, cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm

Ngạch công chức

Cấp hành chính

Trung ương

Tỉnh

Huyện

I

Lĩnh vực Y tế dự phòng

       

1

Chuyên viên cao cấp về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên

x

x

x

II

Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

       

1

Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên

x

x

x

III

Lĩnh vực Dược

       

1

Chuyên viên cao cấp về Dược

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dược

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dược

Chuyên viên

x

x

x

IV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

       

1

Chuyên viên cao cấp về An toàn thực phẩm

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về An toàn thực phẩm

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về An toàn thực phẩm

Chuyên viên

x

x

x

V

Lĩnh vực Dân số

       

1

Chuyên viên cao cấp về Dân số

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dân số

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dân số

Chuyên viên

x

x

x

VI

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên

x

x

x

VII

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

       

1

Chuyên viên cao cấp về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên

x

x

x

VIII

Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em

       

1

Chuyên viên cao cấp về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên

x

x

x

Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư 19/2023/TT-BYT quy định về nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế như sau:

- Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

+ Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

+ Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

+ Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

- Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

+ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Lưu ý: Việc xác định vị trí việc làm bảo đảm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm tại Thông tư 19/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,648

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079