Giải đáp 06 vướng mắc về những nhu cầu vốn không được cho vay theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN

14/11/2023 16:34 PM

Cho tôi hỏi Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn hay giải đáp về những nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định mới chưa? - Hữu Đăng (Trà Vinh)

Giải đáp 06 vướng mắc về những nhu cầu vốn không được cho vay theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Giải đáp 06 vướng mắc về những nhu cầu vốn không được cho vay theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Hình từ Internet)

Ngày 08/11/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 8631/NHNN-CSTT trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc thực hiện Thông tư 06/2023/TT-NHNN, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Giải đáp 06 vướng mắc về những nhu cầu vốn không được cho vay theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Theo đó, 06 câu hỏi về những nhu cầu vốn không được cho vay theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước giải đáp theo thứ tự từ câu 3 đến câu 8 trong 43 câu tại Công văn 8631/NHNN-CSTT ngày 08/11/2023 như sau:

* Câu hỏi 3: Khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm có phải là khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh và khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay nước ngoài thông qua hợp đồng vay, hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế của bên đi vay.

Theo đó, khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm nêu tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) là khoản vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng nhập khẩu hàng hóa trả chậm theo quy định hiện hành về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

* Câu hỏi 4: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được cho vay để trả nợ trước hạn đối với khoản vay nước ngoài của tổ chức, cá nhân (không phải vay từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét, quyết định cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a, b khoản 6 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) và khi khách hàng đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung).

* Câu hỏi 5: Trường hợp khách hàng vay mua nhà, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua nhà có thuộc trường hợp cho vay để gửi tiền hay không?

Trả lời: Trường hợp khách hàng vay mua nhà, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất thủ tục mua nhà thì không thuộc trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay để gửi tiền.

* Câu hỏi 6: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay để gửi tiền là dưới các hình thức tiền gửi nào tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có bao gồm chứng chỉ tiền gửi do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để gửi tiền. Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức gửi tiền không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. 

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay đối với nhu cầu vốn với mục đích để mua chứng chỉ tiền gửi do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

* Câu hỏi 7: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để thực hiện việc thanh toán chi phí tiêu dùng có được hiểu là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay để gửi tiền?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét, quyết định cho vay để thanh toán chi phí sinh hoạt phục vụ tiêu dùng của khách hàng vay; việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thực hiện thanh toán chi phí sinh hoạt là một trong các phương thức giải ngân vốn cho vay và đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư 21/2017/TT-NHNN

Theo đó, việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng để thanh toán chi phí tiêu dùng không thuộc trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay để gửi tiền.

* Câu hỏi 8: Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT- NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được cho khách hàng vay để ký quỹ không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 22 Thông tư 39/2016/TT- NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cho khách hàng vay khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cho khách hàng vay để ký quỹ khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn, phù hợp với quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã ban hành.

Xem thêm Công văn 8631/NHNN-CSTT ban hành ngày 08/11/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,366

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079