Trả lương công chức ngành y tế theo vị trí việc làm khi thực hiện cải cách tiền lương

14/11/2023 16:37 PM

Đã có danh mục vị trí việc làm công chức ngành y tế chưa? Có phải sẽ trả lương công chức ngành y tế theo vị trí việc làm khi thực hiện cải cách tiền lương?

Danh mục vị trí việc làm công chức ngành y tế mới nhất

Xếp lương công chức ngành y tế theo vị trí việc làm khi thực hiện cải cách tiền lương (Hình từ internet)

Xếp lương công chức ngành y tế theo vị trí việc làm khi thực hiện cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Với bảng lương mới theo vị trí việc làm, mức lương đối với công chức ngành y tế sẽ được cải cách với cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.

Người mới nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được hưởng lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc.

Thời điểm thực hiện cải cách tiền lương là ngày 01/7/2024.

Vì vậy, từ ngày 01/7/2024, sẽ thực hiện xếp lương công chức ngành y tế theo vị trí việc làm.

Danh mục vị trí việc làm công chức ngành y tế mới nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT ngày 06/11/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.

Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức ngành y tế được quy định như sau:  

TT

Vị trí việc làm

Ngạch công chức

Cấp hành chính

Trung ương

Tỉnh

Huyện

I

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên

x

x

x

II

Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên

x

x

x

III

Lĩnh vực Dược

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về Dược

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dược

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dược

Chuyên viên

x

x

x

IV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về An toàn thực phẩm

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về An toàn thực phẩm

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về An toàn thực phẩm

Chuyên viên

x

x

x

V

Lĩnh vực Dân số

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về Dân số

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dân số

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dân số

Chuyên viên

x

x

x

VI

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên

x

x

x

VII

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên

x

x

x

VIII

Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em

 

     

1

Chuyên viên cao cấp về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên

x

x

x

Thông tư 19/2023/TT-BYT áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế từ trung ương đến địa phương gồm:

- Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế.

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) quản lý nhà nước về y tế.

- Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện) quản lý nhà nước về y tế.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,219

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079