Quy định về định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Mới nhất)

15/11/2023 09:01 AM

Xin cho tôi hỏi định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ ngày 16/12/2023 sẽ thay đổi như thế nào theo quy định mới nhất? – Thu Hà (Cà Mau)

Quy định về định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Mới nhất)

Quy định về định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Mới nhất) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Quy định về định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Mới nhất)

Cụ thể từ ngày 16/12/2023, định mức vị trí việc làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập như sau:

(1) Đối với giáo viên tại các trường tiểu học công lập

(i) Trường tiểu học được bố trí tối đa 1,5 giáo viên/lớp đối với lớp học 2 buổi/ngày, bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp học 01 buổi/ngày;

(ii) Trường tiểu học sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 12 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 15 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên;

(iii) Ngoài định mức quy định tại (i), (ii), mỗi trường tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

(Khoản 1 Điều 7 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT)

Hiện hành tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, định mức giáo viên tại các trường tiểu học công lập như sau:

- Trường tiểu học dạy học 1 buổi trong ngày được bố trí tối đa 1,20 giáo viên trên một lớp;

- Trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp;

- Ngoài định mức quy định trên, mỗi trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

(2) Đối với giáo viên tại các trường trung học cơ sở công lập

- Trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,9 giáo viên/lớp;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên/lớp;

- Trường trung học cơ sở sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT , nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên;

- Ngoài ra, mỗi trường trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

(Khoản 1 Điều 12 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT)

Hiện hành, định mức đối với số lượng giáo viên tại các trường trung học cơ sở công lập được quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT như sau:

- Mỗi trường trung học cơ sở được bố trí tối đa 1,90 giáo viên trên một lớp;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí tối đa 2,20 giáo viên trên một lớp;

- Ngoài định mức trên, mỗi trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở được bố trí 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

(3) Đối với giáo viên tại các trường trung học phổ thông công lập

- Trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên/lớp;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 2,4 giáo viên/lớp;

- Trường trung học phổ thông chuyên: Lớp chuyên được bố trí tối đa 3,1 giáo viên/lớp;

- Trường trung học phổ thông sau khi tính số lượng học sinh/lớp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hoặc theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT, nếu còn dư số lượng học sinh thì cứ 17 học sinh đối với trường thuộc vùng 1 hoặc 20 học sinh đối với trường thuộc vùng 2 hoặc 22 học sinh đối với trường thuộc vùng 3 được bố trí thêm 01 giáo viên.

Hiện hành tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT quy định về định mức số lượng giáo viên làm việc trong trường phổ thông cấp trung học phổ thông như sau:

- Mỗi trường trung học phổ thông được bố trí tối đa 2,25 giáo viên trên một lớp;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được bố trí tối đa 2,40 giáo viên trên một lớp;

- Trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 3,10 giáo viên trên một lớp.

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,253

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079