Quy định về việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

15/11/2023 17:30 PM

Việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải hiện nay được quy định như thế nào? - Bảo Ngân (Gia Lai)

Quy định về việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

Quy định về việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải (Hình từ internet)

Quy định về việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

Ngày 08/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 31/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải.

Theo đó, việc xét hồ sơ khen thưởng ngành Giao thông Vận tải hiện nay được quy định tại Điều 12 Thông tư 31/2023/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ là Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ khen thưởng và báo cáo:

1.1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét việc khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước; các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; “Cờ thi đua của Bộ”; “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải”;

1.2. Bộ trưởng xem xét quyết định khen thưởng đối với: danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” và “Bức trướng của Bộ Giao thông vận tải”.

2. Hồ sơ đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ được lập thành 01 bộ (bản chính); đồng thời gửi hồ sơ khen thưởng dưới dạng tệp tin điện tử (file word và file pdf) đến hộp thư phongtdkt@mt.gov.vn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

2.1. Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải” và “Bằng khen của Bộ trưởng”, gửi về trước ngày 31/3 hằng năm;

2.2. Đối với Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Giao thông vận tải, gửi về trước ngày 01/6 hằng năm;

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ tính đến thời điểm Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tổ chức cán bộ) nhận hồ sơ khen thưởng không quá 06 tháng.

3. Trường hợp đối tượng được xét tặng danh hiệu và hình thức khen thưởng là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh thì trong nội dung báo cáo thành tích phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

4. Người đứng đầu đơn vị trình khen thưởng chịu trách nhiệm đánh giá thành tích, xác nhận thành tích, thủ tục và nội dung hồ sơ gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thẩm quyền quyết định khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

Thẩm quyền quyết định khen thưởng ngành Giao thông Vận tải được quy định tại Điều 13 Thông tư 31/2023/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

1. Đối với khen thưởng cấp Nhà nước và cấp Bộ: thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Đối với các danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến” và “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân.

2.1. Bộ trưởng tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ;

2.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; “Tập thể lao động tiên tiến” cho các tập thể; “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến” cho các cá nhân và “Giấy khen” cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Thông tư 31/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế cho Thông tư 13/2018/TT-BGTVT, Thông tư 50/2019/TT-BGTVT.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 670

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079