Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải

15/11/2023 18:30 PM

Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải hiện nay được quy định như thế nào? - Kim Anh (Quảng Ngãi)

Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải

Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải (Hình từ internet)

Tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải

Ngày 08/11/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 31/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải.

Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua của ngành Giao thông Vận tải hiện nay được quy định các Điều 4, 5, 6 và 7 Thông tư 31/2023/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1.1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.

1.2. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét quá trình làm việc tại cơ quan, đơn vị cũ.

1.3. Đối với cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị cử điều động, biệt phái xem xét quyết định trên cơ sở kết quả làm việc của cá nhân; cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân có trách nhiệm đánh giá và xác nhận kết quả làm việc của cá nhân trong thời gian điều động, biệt phái.

1.4. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết quả học tập và thời gian học tập được tính vào kết quả và thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

1.5. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau (tính trọn trong năm đề nghị xét tặng danh hiệu):

- Mới tuyển dụng dưới 10 tháng;

- Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải

Danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải để tặng cho tập thể trong các trường hợp sau:

2.1. Dẫn đầu phong trào thi đua của khối thi đua do Bộ Giao thông vận tải tổ chức và đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.

2.2. Dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Giao thông vận tải phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào và đạt các tiêu chí của phong trào thi đua.

3. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

3.1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” để tặng cho các tập thể thuộc và trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.

3.2. Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các đơn vị mới thành lập có thời gian hoạt động dưới 01 năm.

4. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

4.1. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng cho các tập thể thuộc và trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng 2022.

4.2. Không xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho các đơn vị mới thành lập có thời gian hoạt động dưới 01 năm.

Thông tư 31/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế cho Thông tư 13/2018/TT-BGTVT, Thông tư 50/2019/TT-BGTVT.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 595

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079