Hướng dẫn mới về định mức kế toán trường học công lập từ ngày 16/12/2023

17/11/2023 09:07 AM

Cho tôi hỏi đã có hướng dẫn mới về định mức kế toán trường học công lập hay chưa? - Minh Vân (Tiền Giang)

Hướng dẫn mới về định mức kế toán trường học công lập từ ngày 16/12/2023

Hướng dẫn mới về định mức kế toán trường học công lập từ ngày 16/12/2023 (Hình từ Internet)

Ngày 30/10/2023, Bộ trưởng BGDĐT đã ban hành Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.

Hướng dẫn mới về định mức kế toán trường học công lập từ ngày 16/12/2023

Theo đó, định mức kế toán trường học công lập tại Thông tư 19/2023/TT-BGDĐTThông tư 20/2023/TT-BGDĐT được hướng dẫn như sau:

* Định mức số lượng kế toán cơ sở giáo dục mầm non công lập:

Cụ thể, định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung (kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện) trong cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau:

- Các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí 02 người để thực hiện các nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non có từ 5 điểm trường trở lên hoặc có từ 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên thì bố trí 03 người để thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

- Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm phù hợp.

* Định mức số lượng kế toán trường tiểu học công lập:

Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán trường tiểu học công lập như sau:

- Trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 03 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

- Các trường tiểu học còn lại được bố trí tối đa 02 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán.

* Định mức số lượng kế toán trường trung học cơ sở công lập:

Vị trí việc làm văn thư, thủ quỹ, kế toán trường trung học cơ sở công lập như sau:

- Trường trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở được bố trí tối đa 02 người;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dành cho người khuyết tật cấp trung học cơ sở, trường trung học cơ sở có từ 40 lớp trở lên, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở có trên 200 học sinh được hưởng chính sách học sinh bán trú thì được bố trí tối đa 03 người.

* Định mức số lượng kế toán trường trung học phổ thông công lập:

Định mức số lượng người làm việc văn thư, thủ quỹ, kế toán trường trung học phổ thông công lập như sau:

- Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 03 người;

- Các trường trung học phổ thông còn lại được bố trí tối đa 02 người;

- Trường phổ thông dân tộc nội trú có quy mô trên 400 học sinh, trường trung học phổ thông có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong trường tiểu học, THCS, THPT công lập

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo Điều 2 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Việc xác định vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2020/NĐ-CP.

- Vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phải bảo đảm:

+ Đủ số lượng người làm việc theo định mức quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT để thực hiện công tác giảng dạy tất cả các môn học và các hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và để thực hiện các công việc chuyên môn dùng chung, công việc hỗ trợ, phục vụ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

+ Những vị trí việc làm không đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì bố trí thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. 

Những vị trí việc làm chưa bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm. Người được bố trí kiêm nhiệm phải được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm kiêm nhiệm.

- Số lượng giáo viên trong các trường phổ thông công lập bao gồm giáo viên được tuyển dụng vào viên chức và giáo viên hợp đồng lao động. 

Cơ sở giáo dục phổ thông công lập đang bố trí số lượng viên chức giáo viên thấp hơn định mức tối đa theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT (do biên chế được giao không đủ theo định mức tối đa hoặc chưa tuyển dụng được) thì căn cứ định mức tối đa quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT để xác định số lượng giáo viên ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

- Số lượng người làm việc theo định mức và vị trí việc làm quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT được xác định theo quy mô lớp học của từng cơ sở giáo dục phổ thông.

- Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học:

+ Số lượng phó hiệu trưởng được thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP;

+ Số lượng giáo viên được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT đối với từng cấp học;

+ Danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (trừ giáo viên, giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hỗ trợ giáo dục người khuyết tật), vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ của trường phổ thông có nhiều cấp học được thực hiện theo quy định đối với cấp học cao nhất. 

Trong đó, số lớp hoặc số học sinh để làm căn cứ tính số lượng người làm việc theo quy định đối với cấp học cao nhất là tổng số lớp hoặc tổng số học sinh của tất cả các cấp học;

+ Vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật đối với trường phổ thông có nhiều cấp học có học sinh khuyết tật học hòa nhập: 

++ Trường có dưới 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập thì được bố trí 01 người; 

++ Trường có từ 20 học sinh khuyết tật học hòa nhập trở lên thì được bố trí tối đa 02 người;

+ Mỗi trường bố trí 01 giáo viên (giáo viên tiểu học hoặc giáo viên trung học cơ sở) làm giáo viên tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Xem thêm Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023 thay thế Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/12/2023 thay thế Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT, trừ các quy định về giám định mức tiết dạy tại Điều 9 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT tiếp tục được thực hiện cho đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn mới.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,882

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079