Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

17/11/2023 13:15 PM

Tôi muốn biết để xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT thì cần dùng phương pháp nào? – Thanh Long (Bến Tre)

Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Cụ thể về phương pháp xác định NNT có dấu hiệu rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2023 như sau:

(1) Đối với Chỉ số tiêu chí Nhóm I

Phương pháp phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT là phương pháp lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro thuộc một (01) trong các Chỉ số tiêu chí Nhóm I sẽ phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Các trường hợp còn lại NNT sẽ được đưa vào phân tích, đánh giá rủi ro rủi ro theo các Chỉ số tiêu chí Nhóm II và Nhóm III để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

Nhóm I: Nhóm Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau

Là nhóm các Chỉ số tiêu chí mà nếu NNT có dấu hiệu rủi ro thuộc một (01) trong các Chỉ số tiêu chí này thì hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT sẽ được thực hiện phân loại thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

(2) Đối với Chỉ số tiêu chí Nhóm II và Nhóm III

Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro thực hiện theo phương pháp chấm điểm và được thực hiện như sau:

- Phương pháp xác định điểm rủi ro của từng Chỉ số tiêu chí được tính toán theo các hàm xác suất thống kê hoặc theo phương pháp thống kê số liệu.

- Thang điểm áp dụng đối với các Chỉ số tiêu chí là thang điểm 10 trong đó mức điểm rủi ro cao nhất là 10 và mức điểm rủi ro thấp nhất là 1.

- Trọng số để đánh giá mức độ trọng yếu của từng Chỉ số tiêu chí cao nhất là 5 và thấp nhất là 1. Tổng cục Thuế quy định trọng số đối với từng Chỉ số tiêu chí phù hợp theo từng thời kỳ.

- Xác định tổng điểm rủi ro của NNT: là tổng giá trị điểm rủi ro Chỉ số tiêu chícủa từng NNT.

- Xếp hạng rủi ro: Trên cơ sở tổng điểm rủi ro của NNT và ngưỡng rủi ro được quy định từng thời kỳ, ứng dụng Quản lý rủi ro tự động xếp hạng rủi ro hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của NNT được đánh giá theo một trong ba hạng: rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp.

- Nhóm II: Nhóm Chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo phương pháp chấm điểm rủi ro

Là nhóm các Chỉ số tiêu chí áp dụng phương pháp tính điểm, xếp hạng rủi ro. Trên cơ sở đó thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn NNT có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

- Nhóm III: Nhóm Chỉ số tiêu chí theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế

Là nhóm các Chỉ số tiêu chí áp dụng phương pháp chấm điểm rủi ro mà cơ quan thuế có thể lựa chọn bổ sung vào Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro, phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.

Nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

(1) Việc đánh giá xếp hạng rủi ro đối với NNT để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ CSTC và hướng dẫn thực hiện ban hành theo Quyết định 1388/QĐ-TCT.

(2) Thông tin sử dụng để phân tích, đánh giá xác định NNT có dấu hiệu rủi ro bao gồm: thông tin về NNT trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế; thông tin về NNT thu thập được trong quá trình quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra NNT; thông tin về NNT do các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cung cấp. Các thông tin này được cập nhật thường xuyên, đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu về NNT và ứng dụng QLRR để đảm bảo việc phân tích, đánh giá, nhận diện NNT có dấu hiệu rủi ro chính xác, kịp thời.

(3) Việc đánh giá, xếp hạng rủi ro đối với NNT được thực hiện hoàn toàn tự động, tập trung bằng ứng dụng QLRR để phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT; lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

(4) Việc phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được rà soát, đối chiếu với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế để xác định các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT có dấu hiệu rủi ro thuộc một trong những CSTC Nhóm I tại Phụ lục I ban hành theo Quyết định 1388/QĐ-TCT được xác định là trường hợp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được phân tích, xếp hạng rủi ro cao theo Bộ CSTC do Tổng cục Thuế quy định thuộc CSTC Nhóm II, Nhóm III tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 1388/QĐ-TCT.

- Hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được phân tích, xếp hạng rủi ro cao theo Bộ CSTC do Cục Thuế lựa chọn.

(5) Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT còn lại thuộc diện hoàn thuế trước được chuyển sang ứng dụng QLRR phân hệ lập kế hoạch thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để tiến hành theo dõi lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.

(6) Trường hợp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BTC và các quy định, hướng dẫn về quản lý rủi ro, công chức thuế được miễn trừ trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Quyết định 1388/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,643

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079