Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội

17/11/2023 19:21 PM

Theo dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, sẽ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội?

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội (Hình từ internet)

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội

Vừa qua, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đã được Quốc hội thảo luận, dự thảo Luật có nhiều nội dung mới, trong đó nổi bật là chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội có tính chất đặc thù, một số cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên do thành phố Hà Nội quản lý theo năng lực, hiệu quả công việc, ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng chung trong cả nước.

Tổng mức chi phù hợp với khả năng ngân sách của thành phố Hà Nội và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chi tiết quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng theo dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định: Sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố Hà Nội và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương thành phố Hà Nội sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô theo quy định tại Điều 18 của Luật này và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Như vậy, nếu quy định được thông qua thì sắp tới sẽ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội.

Hà Nội được tăng thêm biên chế không?

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi quy định Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật có liên quan và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận, huyện, thị xã.

- Trên tổng số biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền giao, thành phố Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội để bảo đảm các chi phí cho biên chế tăng thêm. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về số lượng biên chế tăng thêm;

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Luật này.

Xem thêm nội dung nổi bật tại Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,188

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079