Từ ngày 17/11/2023, bãi bỏ loại hình tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

18/11/2023 12:30 PM

Tôi nghe nói theo quy định mới thì loại hình tổng đại lý kinh doanh xăng dầu không còn được hoạt động nữa đúng không? - Văn Pháp (Quảng Nam)

Từ ngày 17/11/2023, bãi bỏ loại hình tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Từ ngày 17/11/2023, bãi bỏ loại hình tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Hình từ internet)

Ngày 17/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CPNghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

1. Từ ngày 17/11/2023, bãi bỏ loại hình tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 80/2023/NĐ-CP quy định đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các quy định về tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 95/2021/NĐ-CPNghị định 83/2014/NĐ-CP cho đến khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực.

Trừ trường hợp quy định trên, các quy định về tổng đại lý tại Nghị định 95/2021/NĐ-CPNghị định 83/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2023.

Như vậy, từ ngày 17/10/2023 sẽ không còn cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Các thương nhân đang làm tổng đại lý xăng dầu hiện tại vẫn được tiếp tục hoạt động cho đến khi Giấy xác nhận của họ hết hiệu lực.

2. Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý kinh doanh xăng dầu còn được phép hoạt động

- Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên đại lý cho một thương nhân đầu mối và được hưởng thù lao đại lý.

- Được kinh doanh xăng dầu theo hình thức là bên giao đại lý cho đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình và trả thù lao đại lý cho các đại lý đó.

- Được bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định.

- Chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối. Nếu thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, được ký thêm hợp đồng làm tổng đại lý cho một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học.

- Thương nhân đã ký hợp đồng làm tổng đại lý cho thương nhân đầu mối, không được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý khác hoặc thương nhân đầu mối khác.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu bán ra trên toàn bộ hệ thống phân phối của mình theo quy định.

- Chỉ được thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

- Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ phù hợp với hình thức kinh doanh là đại lý trong các khâu kinh doanh xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Ngoài việc treo biển hiệu của thương nhân theo quy định hiện hành, nếu sử dụng tên thương mại, biểu tượng (lô gô), nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại của thương nhân đầu mối, phải thực hiện bằng hợp đồng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý trong hệ thống phân phối của mình. Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của đại lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hành trình của phương tiện vận tải xăng dầu từ nơi giao hoặc nhận đến nơi nhận hoặc giao xăng dầu.

- Phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của thương nhân với Sở Công Thương địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng đó.

- Phải đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương địa phương nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Phải gửi thông tin hệ thống phân phối của mình cho bên giao đại lý là thương nhân đầu mối để đăng ký hệ thống phân phối với Bộ Công Thương.

- Phải xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng.

(Điều 18 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 884

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079