Có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 dạng điện tử từ năm 2024

24/11/2023 10:30 AM

Tôi muốn biết có phải từ ngày 01/01/2024, người dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 dưới dạng bản điện tử đúng không? – Hà My (Bình Dương)

Có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 dạng điện tử từ năm 2024

Có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 dạng điện tử từ năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 17/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 dạng điện tử từ năm 2024

Theo đó, tùy theo nhu cầu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú cấp bản điện tử, bản sao điện tử kết quả giải quyết thủ tục về cư trú (bao gồm biểu mẫu CT03, CT07, CT08) theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hiện hành tại Thông tư 56/2021/TT-BCA, các biểu mẫu CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07, CT08, CT09, CT10, CT11, CT12 sẽ được tích hợp trong phần mềm quản lý cư trú và in ra để sử dụng.

Được biết từ ngày 01/01/2024, mẫu xác nhận thông tin về cư trú CT07 dạng giấy hiện nay theo Thông tư 56/2021/TT-BCA sẽ bị thay thế bằng mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư 66/2023/TT-BCA.

Xem thêm: Mẫu xác nhận thông tin về cư trú CT07 áp dụng từ năm 2024

Quy định mới về xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024

Cụ thể tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA (sửa đổi tại Thông tư 66/2023/TT-BCA) quy định về xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024 như sau:

- Công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú bằng hình thức yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

- Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây, thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú và các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

- Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú theo yêu cầu của công dân. Trường hợp thông tin cần xác nhận về cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Như vậy có thể thấy, từ năm 2024, việc xác nhận thông tin về cư trú đã có thể thực hiện thông qua ứng dụng VneID thay vì bằng hình thức trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời tăng thời hạn giấy xác nhận thông tin nơi cư trú lên 1 năm (hiện hành tại Thông tư 55/2021/TT-BCAchỉ có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú)

Thông tư 66/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,696

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079