Quy định gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề y từ 01/01/2024

24/11/2023 13:00 PM

Xin hỏi việc gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề y được quy định như thế nào từ ngày 01/01/2024? - Hồng Duy (Vĩnh Long)

Quy định gia hạn giấy phép hành nghề y từ 01/01/2024

Căn cứ Điều 32 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định về việc gia hạn giấy phép hành nghề y như sau:

(1) Gia hạn giấy phép hành nghề áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề hết hạn.

(2) Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng và lương y bao gồm:

- Đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định tại Điều 22 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Có đủ sức khỏe để hành nghề;

- Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

(3) Điều kiện gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm điều kiện sau đây:

- Có đủ sức khỏe để hành nghề;

- Phải thực hiện thủ tục gia hạn ít nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép hành nghề hết hạn, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

(4) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề bao gồm tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện tại điểm (2) hoặc (3).

(5) Thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề được quy định như sau:

- Người đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo điểm (4) cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

- Trong thời gian kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề có trách nhiệm thực hiện việc gia hạn hoặc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu không thực hiện việc gia hạn; trường hợp đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành nghề mà không có văn bản trả lời thì giấy phép hành nghề tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Trường hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục của người hành nghề theo chương trình do cơ quan, tổ chức nước ngoài thực hiện thì thời hạn gia hạn là 15 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

Quy định gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề y từ 01/01/2024

Quy định gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề y từ 01/01/2024 (Hình từ internet)

Quy định điều chỉnh giấy phép hành nghề y từ 01/01/2024

Căn cứ Điều 33 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định về việc điều chỉnh giấy phép hành nghề y như sau:

(i) Điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng khi bổ sung, thay đổi phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

(ii) Điều kiện điều chỉnh giấy phép hành nghề bao gồm:

- Đã hoàn thành chương trình đào tạo về chuyên môn kỹ thuật phù hợp với phạm vi hành nghề đề nghị điều chỉnh do cơ sở đào tạo, bệnh viện cấp;

- Đáp ứng yêu cầu về thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với một số lĩnh vực chuyên môn;

- Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

(iii) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng đủ điều kiện nêu tại điểm (ii).

(iv) Thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề được quy định như sau:

- Người đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề nộp hồ sơ theo điểm (iii) cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề phải điều chỉnh giấy phép hành nghề trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp không điều chỉnh giấy phép hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề thì thời hạn điều chỉnh là 15 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,755

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079