04 nhóm dịch vụ công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

24/11/2023 15:00 PM

Xin cho tôi hỏi theo quy định thì các dịch công nào sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? - Thanh Thảo (Phú Yên)

04 nhóm dịch vụ công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

04 nhóm dịch vụ công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Hình từ internet)

Ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1474/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

1. 04 nhóm dịch vụ công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, tại Quyết định 1474/QĐ-TTg năm 2023 quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

(1) Nhóm dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm

- Dịch vụ tư vấn.

- Dịch vụ giới thiệu việc làm.

(2) Nhóm dịch vụ giải quyết hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

- Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Dịch vụ trả kết quả hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

(3) Nhóm dịch vụ giải quyết trợ cấp thất nghiệp

- Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ thông báo về việc tìm kiếm việc làm.

- Dịch vụ tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Dịch vụ chuyển và tiếp nhận chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(4) Dịch vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề.

2. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

(1) Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

- Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

- Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

(2) Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

- Các khoản đóng và hỗ trợ theo quy định tại (1);

- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ;

- Nguồn thu hợp pháp khác.

(3) Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng như sau:

- Chi trả trợ cấp thất nghiệp;

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

- Hỗ trợ học nghề;

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

- Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ.

(Điều 57 Luật Việc làm 2013)

3. Quy định về quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Cụ thể tại Điều 59 Luật Việc làm 2013 quy định về quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hạch toán độc lập. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc thu, chi, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết, thông qua các hình thức sau:

+ Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước; trái phiếu của ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ;

+ Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Cho ngân sách nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ vay.

Xem thêm Quyết định 1474/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 23/11/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 645

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079