Mới: Sẽ kiểm tra năng lực để cấp giấy phép hành nghề y, bác sỹ

25/11/2023 08:57 AM

Xin hỏi có phải sắp tới sẽ thực hiện kiểm tra năng lực để cấp giấy phép hành nghề y không và nếu có thì việc kiểm tra đánh giá được quy định như thế nào? – Hoàng Phúc (Bến Tre)

Quy định kiểm tra năng lực để cấp giấy phép hành nghề y

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) thì một trong các điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (giấy phép hành nghề y) là phải được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Đây là quy định mới).

Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

- Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

- Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có văn bằng phù hợp với từng chức danh chuyên môn nêu trên;

+ Đã hoàn thành việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

- Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Hội đồng Y khoa Quốc gia chủ trì tổ chức thực hiện.

- Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả chi phí kiểm tra đánh giá.

Mới: Sẽ kiểm tra năng lực để cấp giấy phép hành nghề y, bác sỹ

Mới: Sẽ kiểm tra năng lực để cấp giấy phép hành nghề y, bác sỹ (Hình từ internet)

Thời gian bắt đầu thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề y

Căn cứ Khoản 3 Điều 120 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định thời gian bắt đầu áp dụng kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề y như sau:

Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau đây:

(1) Từ ngày 01/01/2027 đối với chức danh bác sỹ;

(2) Từ ngày 01/01/2028 đối với các chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh;

(3) Từ ngày 01/01/2029 đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Lưu ý:

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sỹ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định nêu trên.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2027 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định nêu trên.

- Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2028 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định nêu trên.

Người được cấp phép hành nghề trong các khoản thời gian nêu trên phải tuân thủ các quy định có liên quan đến hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Quy định về Hội đồng Y khoa Quốc gia

Căn cứ Điều 25 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về Hội đồng Y khoa Quốc gia như sau:

- Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; có con dấu và trụ sở riêng.

- Hội đồng Y khoa Quốc gia có các nhiệm vụ sau đây:

+ Chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

+ Ban hành bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

+ Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

+ Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,308

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079