Bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

27/11/2023 08:57 AM

Cho tôi hỏi đã có bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam hay chưa? - Ngọc Linh (Cần Thơ)

Bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sau đây là bộ câu hỏi Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3 về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 - 03/12/2023

B. Từ 30/12 — 03/12/2023

C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

A. Tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Tại Thành phố Đà Nẵng

C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội

D. Tại Thành phố Hải Phòng

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

A. Có 989 đại biểu chính thức

B. Có 1.000 đại biểu chính thức

C. Có 1.100 đại biểu chính thức

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.

B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu. C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

B. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”.

C. “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết – Sáng tạo”.

D. “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng - Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội

B. Bầu Ban Chấp hành bằng biểu quyết giơ tay

C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thống công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

A. 01 nhóm chỉ tiêu

B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ)

C. 03 nhóm chỉ tiêu

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 21,5%.

B. 25,34%

C. 22,7%.

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4,4 triệu đoàn viên.

B. Gần 4 triệu đoàn viên.

C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.

B. Gần 70%.

C. 75%.

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

B. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 - 2023, có bao nhiều đoàn viên công đoàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái ấm Công đoàn”?

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn

B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn

C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đến hết năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đồng trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệp

B. Có 34 nghìn doanh nghiệp

C. Có 30 nghìn doanh nghiệp

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%.

B. 75% trở lên.

C. 80% trở lên.

D. 90% trở lên.

Câu 16. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. Có 70% trở lên

B. Có 80% trở lên

C. Có 90%

D. Phấn đấu 90% trở lên

Câu 17. Nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính?

A. Ít nhất 5%

B. Ít nhất 10 %

C. Ít nhất 15 %

Câu 18. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

A. Ít nhất 70%

B. Ít nhất 80%

C. Ít nhất 85

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú

B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú

C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú

D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu tú

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

A. 02 khâu đột phá

B. 03 khâu đột phá

C. 04 khâu đột phá

Câu 21. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành bao nhiêu chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 – 2028?

A. 03 chương trình, nghị quyết chuyên đề

B. 04 chương trình, nghị quyết chuyên đề

C. 05 chương trình, nghị quyết chuyên đề

D. 06 chương trình, nghị quyết chuyên đề

Câu 22. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng

B. Công đoàn Dầu khí

C. Công đoàn Bình Dương

Câu 23. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028;

B. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

D. Cả 3 thành tố trên đều đúng

Câu 24. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà nhân dịp “Tết Sum vầy”?

A. Có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

B. Có 28 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

C. Có 20 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Câu 25. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghề cho bao nhiêu lượt người lao động?

A. 10 nghìn lượt

B. 15 nghìn lượt

C. 35 nghìn lượt

D. Hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Câu 26. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng

B. Gần 5 nghìn tỷ đồng

C. Gần 6 nghìn tỷ đồng

Câu 27. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm (%)?

A. 50,16% (tăng 3,76%),

B. 55%

C. 60%

Câu hỏi tự luận:

 

>> Xem thêm: Tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

2. Nội dung tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 thì nội dung tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 20-NQ/TWKết luận 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.

- Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.

- Kết quả đại hội công đoàn các cấp; diễn biến, kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi kết thúc Đại hội.

3. Mục đích và yêu cầu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 như sau:

- Tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

- Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy Đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Chia sẻ bài viết lên facebook 96,628

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079