Quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

27/11/2023 11:01 AM

Xin hỏi giá dịch vụ khám chữa bệnh được quy định như thế nào từ ngày 01/01/2024? - Quỳnh Giao (Hải Phòng)

Quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

Căn cứ Điều 110 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh như sau:

(1) Giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm các yếu tố sau đây:

- Giá thành toàn bộ của dịch vụ khám chữa bệnh nêu tại điểm (2);

- Tích lũy hoặc lợi nhuận dự kiến (nếu có);

- Các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(2) Giá thành toàn bộ của dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm các chi phí sau đây:

- Chi phí nhân công bao gồm tiền lương, tiền công phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy định;

- Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong khám chữa bệnh và các khoản chi phí trực tiếp khác;

- Chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định;

- Chi phí quản lý bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, tài sản cố định, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí quản lý chất lượng, lãi vay (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh.

(3) Việc định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các nguyên tắc sau đây:

- Bù đắp chi phí thực hiện khám chữa bệnh phù hợp với quy định sau:

+ Quan hệ cung cầu của dịch vụ khám chữa bệnh, khả năng chi trả của người bệnh;

+ Chủ trương, chính sách, pháp Luật về tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng thời kỳ, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh do Chính phủ quy định.

- Hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh;

- Rà soát các yếu tố hình thành giá để điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh trong trường hợp cần thiết. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm phù hợp với các căn cứ định giá nêu tại điểm (4).

(4) Việc định giá dịch vụ khám chữa bệnh dựa trên các căn cứ sau đây:

- Yếu tố hình thành giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu tại điểm (1) tại thời điểm định giá;

- Quan hệ cung cầu của dịch vụ khám chữa bệnh, khả năng chi trả của người bệnh;

- Chủ trương, chính sách, pháp Luật về tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng thời kỳ, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh do Chính phủ quy định.

(5) Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm sau đây:

- Chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá đối với dịch vụ khám chữa bệnh;

- Quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên đối với các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

(6) Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế chi trả mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu; quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

(7) Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh.

(8) Cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024

Quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2024 (Hình từ internet)

Cơ sở khám chữa bệnh phải niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh

Căn cứ Khoản 4 Điều 60 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch, vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu tại cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,784

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079