Quy định cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công từ ngày 01/01/2024

27/11/2023 11:42 AM

Xin hỏi cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công được quy định như thế nào từ ngày 01/01/2024? - Đức Minh (Cần Thơ)

Quy định cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công từ ngày 01/01/2024

Căn cứ Điều 118 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định về tự chủ đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước (bệnh viện công, trung tâm y tế của Nhà nước...) như sau:

(1) Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; có trách nhiệm sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo quy định của pháp luật, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

(2) Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tự chủ được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ, phát triển các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác phục vụ khám chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(3) Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật và các nội dung sau:

- Quyết định nội dung thu, mức thu của các dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, phục vụ người bệnh, thân nhân của người bệnh theo quy định của pháp luật, trừ dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá;

- Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

- Quyết định nội dung chi và mức chi từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và thu sự nghiệp, nguồn kinh phí đặt hàng theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng tài chính của cơ sở;

- Quyết định sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật nhằm mục đích phát triển hoạt động khám chữa bệnh theo nguyên tắc bảo toàn, phát triển; tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản do tổ chức, cá nhân cho, tặng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và không ràng buộc lợi ích giữa các bên để phục vụ công tác khám chữa bệnh;

- Cơ sở khám chữa bệnh tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên được quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không vượt quá giá dịch vụ khám chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, trừ giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và giá dịch vụ khám chữa bệnh hình thành từ hoạt động hợp tác theo hình thức đối tác công tư thực hiện theo quy định tại khoản 7 và khoản 9 Điều 110 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Quy định cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công từ ngày 01/01/2024

Quy định cơ chế tự chủ đối với bệnh viện công từ ngày 01/01/2024 (Hình từ internet)

Quy định xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh

Căn cứ Điều 119 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh như sau:

- Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tự chăm lo sức khỏe, phát hiện bệnh sớm cho thành viên trong tổ chức, gia đình và bản thân; tham gia cấp cứu, hỗ trợ giải quyết các trường hợp xảy ra tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tham gia hoạt động khám chữa bệnh khi có sự huy động của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh; tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cơ sở khám chữa bệnh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người bệnh và cộng đồng; khuyến khích cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh.

- Hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám chữa bệnh bao gồm:

+ Đầu tư thành lập cơ sở khám chữa bệnh tư nhân;

+ Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để thành lập cơ sở khám chữa bệnh;

+ Vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế;

+ Thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám chữa bệnh;

+ Mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế;

+ Tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

+ Hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc thực hiện thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,686

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079