Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

28/11/2023 17:39 PM

Bộ KH&ĐT đề xuất lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 như thế nào?

Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (Hình từ internet)

Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng

Nội dung đề cập tại Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Trong đó, về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo dự thảo nghị định: Hiện nay, một số chức năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã được xây dựng và hoàn thiện để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất. Đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, căn cứ khả năng đáp ứng về kỹ thuật của Hệ thống, Nghị định quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng như sau:

- Từ ngày 01/01/2025: Thực hiện thủ tục mời quan tâm qua mạng trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Từ ngày 01/7/2025: Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án đầu tư kinh doanh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quy trình mời quan tâm, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng (Điều 62, 63) được quy định cụ thể tại Nghị định, làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các chức năng cụ thể trên Hệ thống.

Bên cạnh đó, do chứng thư số để nhà đầu tư tham gia lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ được cấp và sử dụng tại Việt Nam nên nhà đầu tư nước ngoài chưa thể tham gia Hệ thống.

Do vậy, Dự thảo Nghị định quy định không áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với dự án thuộc trường hợp đấu thầu quốc tế.

Tuy nhiên, quy định này không hạn chế việc nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin dự án do Nghị định yêu cầu thông tin dự án vẫn phải được công khai trên Hệ thống theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Đấu thầu.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

Theo Điều 50 Luật Đấu thầu 2023, quy định lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng như sau:

1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:

- Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của Chính phủ;

- Từ ngày 01/01/2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5.

2. Các nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

- Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Mở thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;

- Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;

- Gửi và nhận đơn kiến nghị;

- Hợp đồng điện tử;

- Thanh toán điện tử.

3. Văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có giá trị theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, làm cơ sở đối chiếu, so sánh, xác thực thông tin phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân.

4. Các chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm: chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 15 của Luật Đấu thầu, tham dự thầu, ký kết hợp đồng và các chi phí khác khi đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Chính phủ quy định việc kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đấu thầu; kỹ thuật đấu thầu qua mạng phù hợp với tính năng và sự phát triển của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quy trình, thủ tục, chi phí đấu thầu qua mạng; lộ trình lựa chọn nhà đầu tư qua mạng; những trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,020

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079