Nghị quyết 104/2023/QH15 về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024

01/12/2023 09:08 AM

Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15, trong đó quy định nội dung gì về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024?

Thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024

Thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

Ngày 10/11/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó, có đề cập nội dung cải cách tiền lương.

Nghị quyết 104/2023/QH15 về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy đồng thời với việc cải cách tiền lương công chức viên chức từ ngày 01/7/2024 thì Quốc hội cũng quyết nghị tăng lương hưu cùng thời điểm này.

>>Xem thêm: Tổng hợp văn bản về cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, mức lương thấp nhất tại thời điểm cải cách tiền lương như sau:

Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Nếu tính theo lộ trình cải cách tiền lương của Nghị quyết 27-NQ/TW thì:

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng theo 4 vùng gồm: Vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng; vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Lương cán bộ công chức viên chức từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024 tính thế nào?

Như đã đề cập ở trên, sẽ thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 nên trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành (dựa trên lương cơ sở và hệ số lương).

Cụ thể, công thức tính lương công chức như sau:

Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Trong đó, mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024 là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP), còn hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34. Nếu tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng thì tiền lương là 4.212.000 đồng/tháng.

Có thực hiện cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp không?

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW có đề cập đến cải cách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp như sau:

- Từ năm 2021, Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động; Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

- Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 9,111

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079