Năm 2024, giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương

01/12/2023 11:24 AM

Tôi muốn hỏi có phải năm 2024, Quốc hội sẽ giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương đúng không? – Minh Thư (Long An)

Năm 2024, giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương

Năm 2024, giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Năm 2024, giảm thu ngân sách Trung ương, tăng thu ngân sách địa phương

Ngày 10/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 105/2023/QH15 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Trong đó, để cập đến nội dung về tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2024, cụ thể như sau:

(1) Tổng số thu ngân sách trung ương là 852.682 tỷ đồng (tám trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm tám mươi hai tỷ đồng).

Tổng số thu ngân sách địa phương là 848.305 tỷ đồng (tám trăm bốn mươi tám nghìn, ba trăm lẻ năm tỷ đồng).

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng (mười chín nghìn, không trăm bốn mươi tỷ đồng) để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

(2) Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.225.582 tỷ đồng (một triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn, năm trăm tám mươi hai tỷ đồng), trong đó dự toán 426.266 tỷ đồng (bốn trăm hai mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách (đã bao gồm khoản bổ sung cân đối tăng 2% so với dự toán ngân sách nhà nước năm 2023), bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (đã bao gồm khoản bổ sung có mục tiêu cho một số địa phương để đảm bảo mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2024 không thấp hơn dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023).

Theo Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách năm 2023, tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỉ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 757.177 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là 1.294.067 tỉ đồng. Trong đó, dự toán 436.204 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Như vậy, so với Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2023 của Quốc hội, tổng thu ngân sách trung ương năm 2024 giảm 10.885 tỉ đồng, tổng thu ngân sách địa phương tăng 91.128 tỉ đồng; tổng chi ngân sách trung ương giảm 68.485 tỉ đồng.

Để thực hiện việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật;

Thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024;

Bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, dự án chuyển tiếp theo tiến độ; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại được bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm nội dung tại Nghị quyết 105/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 770

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079