Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông trên giấy chứng sinh, giấy báo tử

01/12/2023 14:03 PM

Cho tôi hỏi Bộ Y tế có chỉ đạo mới gì về việc ghi mã số liên thông trên giấy chứng sinh, giấy báo tử không? – Nhật Hạ (Thái Bình)

Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông lên giấy chứng sinh, giấy báo tử

Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông trên giấy chứng sinh, giấy báo tử (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ Y tế đôn đốc ghi đúng mã số liên thông trên giấy chứng sinh, giấy báo tử

Ngày 30/11/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 7712/BYT-KCB về việc đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06.

Công văn 7712/BYT-KCB

Theo kiến nghị của người dân và báo cáo của một số địa phương, hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa cập nhật ghi Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy cấp cho công dân, dẫn đến mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trên bản giấy khác với mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử đã liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Do vậy khi người dân làm dịch vụ công trực tuyến không tra cứu được dữ liệu đã liên thông trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp theo Công văn 6259/BYT-KCB ngày 2/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử, để thực hiện đúng hướng dẫn của Đồ án 06, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

- Thay thế hoặc bổ sung hướng dẫn ghi mã số Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Đề án 06 tại Phụ lục theo hướng dẫn tại Công văn 1165/BYT-KCB ngày 07/03/2023 khi cấp bản giấy.

- Ghi đúng mã sổ Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử (mã số liên thông) theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy để người dân và cơ quan liên quan có thể tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

- Căn cứ dữ liệu liên thông của các cơ sở khám, chữa bệnh trên cổng giám định BHYT do Bộ Y tế đã cấp tài khoản cho các Sở Y tế, đề nghị các đơn vị kiểm tra đôn đốc tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời và tính xác thực việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử của từng cơ sở khám, chữa bệnh.

Hướng dẫn ghi mã số liên thông trên Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử

- Đối với dữ liệu Giấy chứng sinh:

+ Thực hiện cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 (Mẫu giấy chứng sinh sửa đổi ban hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017); Thông tư 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 và Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.

+ Sau khi cấp Giấy chứng sinh cho sản phụ, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh lên Cổng giám định BHYT.

- Đối với dữ liệu Giấy báo tử:

+ Thực hiện cấp Giấy báo tử theo Thông tư 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về quy định mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

+ Sau khi cấp Giấy báo tử, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT.

- Hình thức liên thông dữ liệu lên Cổng giám định BHYT, cơ sở khám chữa bệnh chọn một trong hai cách sau (theo Phụ lục gửi kèm theo công văn này):

+ Cách 1: Trích chuyển dữ liệu điện tử có ký số qua Cổng giám định BHYT của BHXH Việt Nam (qua kết nối API).

+ Cách 2: Nhập dữ liệu thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT (chỉ áp dụng đối với các cơ sở chưa có khả năng trích chuyển dữ liệu điện tử).

- Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số xác thực dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để liên thông phục vụ dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm Công văn 1165/BYT-KCB năm 2023.

Căn cứ pháp lý: Công văn 1165/BYT-KCB năm 2023

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,037

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079