Thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp từ 20/01/2024

06/12/2023 09:59 AM

Cho tôi hỏi thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp như thế nào? - Thanh Hòa (An Giang)

Thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp từ 20/01/2024

Thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp từ 20/01/2024 (Hình từ Internet)

Ngày 30/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

1. Quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp theo Điều 3 Thông tư 25/2023/TT-BCT như sau:

- Số hiệu công chức gồm hai phần: phần đầu là ký hiệu “TW” (đối với cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương) hoặc mã số (đối với cơ quan Quản lý thị trường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); phần thứ hai gồm chữ “QLTT” và dãy số tự nhiên (gồm 03 chữ số) là số được cấp cho từng công chức; hai phần được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-). Mẫu số hiệu công chức được thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25/2023/TT-BCT.

- Mỗi công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp được cấp một số hiệu công chức, số hiệu công chức đồng thời là số hiệu ghi trên biển hiệu Quản lý thị trường và là số Thẻ kiểm tra thị trường của công chức.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp theo quy định tại Thông tư 25/2023/TT-BCT.

2. Thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp từ 20/01/2024

Thủ tục cấp số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp theo Điều 4 Thông tư 25/2023/TT-BCT như sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp số hiệu công chức của cơ quan Quản lý thị trường nơi công chức được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái (sau đây gọi chung là tiếp nhận);

+ 01 (một) bản sao được chứng thực quyết định tiếp nhận làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường.

- Thủ tục cấp số hiệu:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công chức được tiếp nhận làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Quản lý thị trường lập hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công chức được tiếp nhận làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng cơ quan Quản lý thị trường cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức đối với công chức của đơn vị đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quyết định cấp số hiệu cho công chức được đề nghị.

3. Quy định về thu hồi số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Quy định về thu hồi số hiệu công chức theo Điều 5 Thông tư 25/2023/TT-BCT như sau:

- Số hiệu công chức được thu hồi trong các trường hợp sau:

+ Công chức chuyển sang làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường khác hoặc cơ quan, tổ chức khác;

+ Công chức nghỉ hưu, thôi việc, bị buộc thôi việc hoặc các trường hợp khác không còn làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có quyết định hoặc văn bản xác nhận đối với công chức thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2023/TT-BCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quyết định thu hồi số hiệu công chức.

- Công chức thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 25/2023/TT-BCT không được sử dụng số hiệu công chức kể từ ngày quyết định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

Xem thêm Thông tư 25/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/01/2024 thay thế Thông tư 32/2018/TT-BCTThông tư 56/2020/TT-BCT.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 325

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079