Trường hợp nào phải dừng ca thi kiểm định đầu vào công chức?

06/12/2023 17:15 PM

Xin cho tôi hỏi trường hợp nào phải dừng ca thi kiểm định đầu vào công chức? - Tố Nghi (Nghệ An)

Trường hợp nào phải dừng ca thi kiểm định đầu vào công chức? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Trường hợp nào phải dừng ca thi kiểm định đầu vào công chức?

Theo Điều 35 Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV quy định tình huống bất thường trong coi thi bao gồm các trường hợp sau đây:

- Sự cố máy thi làm gián đoạn việc làm bài thi của thí sinh.

- Sự cố mất điện của điểm thi, phòng thi.

- Sự cố do dịch bệnh, thiên tai.

- Các sự cố khác làm dừng hoạt động của điểm thi, phòng thi.

Theo đó xử lý tình huống bất thường theo nguyên tắc sau đây:

- Nhanh chóng tìm các giải pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng gián đoạn của kỳ thi. Nếu tổng thời gian gián đoạn ca thi quá 15 phút vì bất kỳ lý do nào thì phải dừng ca thi.

- Việc dừng ca thi với một hoặc nhiều thí sinh do Trưởng ban coi thi quyết định. Việc dừng ca thi với phòng thi, điểm thi do Chủ tịch Hội đồng kiểm định quyết định.

- Khi phải dừng ca thi, Trưởng điểm thi có trách nhiệm trực tiếp nhắc lại cho thí sinh về quyền và nghĩa vụ của thí sinh; tổ chức thực hiện quy trình chuyển ca thi, chuyển đợt thi hoặc ghi nhận nguyện vọng khác của thí sinh để tiếp tục xử lý.

- Trường hợp xảy ra sự cố máy thi làm gián đoạn việc làm bài thi của thí sinh hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh thì giám thị phòng thi, kỹ thuật viên máy tính phải lập biên bản xác nhận sự cố, báo ngay với giám thị hành lang để báo cáo Trưởng điểm thi xem xét cho thí sinh được làm lại bài thi trong ca thi sau.

Như vậy, nếu tổng thời gian gián đoạn ca thi quá 15 phút vì bất kỳ lý do nào thì phải dừng ca thi.

2. Quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án trong thi kiểm định đầu vào công chức thế nào?

Theo Điều 17 Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV quy định quy trình xây dựng, thẩm định câu hỏi và đáp án như sau:

- Quy trình thực hiện xây dựng câu hỏi và đáp án như sau:

+ Bước 1: Khi xây dựng câu hỏi và đáp án phải thực hiện theo đúng danh mục tài liệu, cấu trúc câu hỏi và đáp án đã được Hội đồng Xây dựng phê duyệt để thực hiện.

+ Bước 2: Rà soát, chọn lọc lại các câu hỏi và đáp án, ngân hàng câu hỏi và đáp án đang sử dụng.

+ Bước 3: Xây dựng câu hỏi và đáp án.

+ Bước 4: Thành viên Ban xây dựng phải in và ký vào danh sách câu hỏi, đáp án được phân công xây dựng trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng.

+ Bước 5: Bàn giao câu hỏi và đáp án cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

+ Bước 6: Chỉnh sửa lại câu hỏi và đáp án sau khi có ý kiến của Ban thẩm định hoặc Hội đồng Xây dựng (nếu có).

- Quy trình thực hiện thẩm định câu hỏi và đáp án

+ Bước 1: Nhận bàn giao câu hỏi và đáp án từ Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

+ Bước 2: Tổ chức thẩm định câu hỏi và đáp án.

+ Bước 3: Khi thành viên Ban thẩm định không nhất trí với nội dung câu hỏi và đáp án thì đưa ra ý kiến của mình trực tiếp vào câu hỏi và đáp án. Trong Trường hợp cần thiết cùng thành viên Ban xây dựng trao đổi để thống nhất nội dung.

+ Bước 4: Hoàn thiện câu hỏi và đáp án.

+ Bước 5: Thành viên Ban thẩm định phải ký xác nhận đã thẩm định câu hỏi và đáp án được phân công thẩm định trước khi bàn giao lại cho Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng, bao gồm cả bản mềm và bản cứng.

Trường hợp câu hỏi và đáp án được ký hợp đồng từ các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và chuyên môn thì phải đáp ứng được yêu cầu cấu trúc, kiến thức lĩnh vực câu hỏi, hình thức trình bày theo đúng quy định tại Điều 16 của Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 17/2023/TT-BNV. Ban thư ký của Hội đồng Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Xây dựng phê duyệt trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi và đáp án.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 482

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079