Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024

07/12/2023 12:22 PM

Xin hỏi điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với các cơ sở được quy định như thế nào từ ngày 01/01/2024? - Huy Hùng (Bến Tre)

Các trường hợp được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

Căn cứ Khoản 1 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024) quy định cấp mới giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi giấy phép hoạt động, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi hình thức tổ chức hoặc địa điểm;

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng chia tách, hợp nhất, sáp nhập;

- Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024 (Hình từ internet)

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024

Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 01/01/2024 bao gồm:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có cơ cấu tổ chức phù hợp với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Có địa điểm hoạt động;

- Có cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó hạ tầng công nghệ thông tin phải bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023;

- Có đủ thiết bị y tế, phương tiện phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có người chịu trách nhiệm chuyên môn và mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ có một người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Điều 112 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bao gồm thông tin về các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Người bệnh và thông tin sức khỏe của từng cá nhân;

+ Người hành nghề;

+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Chuyên môn kỹ thuật;

+ Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu;

+ Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả chi phí khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

- Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế thống nhất, tập trung quản lý, phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và bảo đảm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nội dung sau đây:

+ Chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra đối với Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nêu trên;

+ Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,491

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079