Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

08/12/2023 13:57 PM

Tôi muốn biết các văn bản phòng chống dịch COVID-19 nào do Bộ Giao thông vận tải ban hành sẽ bị bãi bỏ? – Duy Khang (Tiền Giang)

Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 06/12/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1588/QĐ-BGTVT bãi bỏ văn bản phòng, chống dịch COVID-19.

Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Theo đó, từ ngày 06/12/2023, các văn bản phòng chống dịch COVID-19 sau đây do Bộ Giao thông vận tải ban hành sẽ bị bãi bỏ:

(1) Quyết định 359/QĐ-BGTVT ngày 22/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(2) Quyết định 362/QĐ-BGTVT ngày 24/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(3) Quyết định 372/QĐ-BGTVT ngày 24/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

(4) Quyết định 1624/QĐ-BGTVT ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

(5) Quyết định 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

(6) Bãi bỏ “Mục VI. Vận tải đường sắt” của Quyết địn1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quản dịch Covid-19.

(7) Quyết định 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quyết định 1588/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 1588/QĐ-BGTVT năm 2023.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ GTVT về môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hoạt động của phương tiện giao thông vận tải và hoạt động khác thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, phương tiện, thiết bị thăm dò khai thác, vận chuyển trên biển và hàng không dân dụng (trừ phương tiện giao thông của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá); chủ trì hướng dẫn kiểm định, xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với xe ô tô và xe cơ giới khác;

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức tiêu thụ năng lượng và hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ định mức tiêu thụ năng lượng đối với phương tiện giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;

- Phát triển, quản lý mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

(Khoản 10 Điều 2 Nghị định 56/2022/NĐ-CP)

Chia sẻ bài viết lên facebook 477

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079