Giải đáp vướng mắc về biên lai thu thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính online

25/12/2023 09:12 AM

Biên lai thu thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính online được thực hiện theo quy định nào? – Thu Trà (Đà Nẵng)

Giải đáp vướng mắc về biên lai thu thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính online

Giải đáp vướng mắc về biên lai thu thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính online (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Giải đáp vướng mắc về biên lai thu thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính online

Ngày 22/12/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5863/TCT-DNNCN về biên lai thu thuế, phí, lệ phí.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 5173/CTLĐO-TTHT ngày 06/10/2023 về việc xin ý kiến về viên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, về nội dung này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, 4 Điều 34 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

3. Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định này. Đối với hóa đơn, biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực hiện thông báo phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

4. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình sử dụng phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định này.

- Tại Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 31. Thời điểm lập chứng từ

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

- Tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 34. Đăng ký sử dụng biên lai điện tử

1. Tổ chức thu các khoản phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai điện tử theo điểm b khoản 1 Điều 30 thì thực hiện đăng ký sử dụng qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐK-BL Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận đăng ký sử dụng biên lai điện tử của tổ chức thu các khoản phí, lệ phí và gửi thông báo theo Mẫu số 01/TB-TNĐK Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này sau khi nhận được đăng ký sử dụng biên lai điện tử để xác nhận việc nộp hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử.

- Tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định:

Điều 12. Xử lý chuyển tiếp

4. Biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế  được tiếp tục sử dụng. Trường hợp sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì sử dụng Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 34, Điều 36, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Trong đó, tại điểm 2 đã hướng dẫn:

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Theo đó, các tổ chức sử dụng biên lai thu phí, lệ phí có thể tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của Cơ quan Thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTCThông tư 303/2016/TT-BTC. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp.

Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí (Mẫu CTT50)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,403

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079