Tổ bảo vệ an ninh trật tự và 5 điều cần biết

26/12/2023 18:30 PM

Xin cho tôi hỏi Tổ bảo vệ an ninh trật tự là gì? Pháp luật quy định thế nào về Tổ bảo vệ an ninh trật tự? - Hoàng Uyên (Bình Dương)

Tổ bảo vệ an ninh trật tự và 5 điều cần biết

Tổ bảo vệ an ninh trật tự và 5 điều cần biết (Hình từ internet)

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2023.

1. Tổ bảo vệ an ninh trật tự là gì?

Cụ thể tại khoản 3 Điều 2 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 quy định Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.

2. Tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Căn cứ theo Điều 15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 quy định về tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự như sau:

- Căn cứ yêu cầu về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023.

- Việc tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

- Ưu tiên tuyển chọn công dân đã có thời gian phục vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ, công dân am hiểu về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư hoặc đã từng tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

3. Cơ cấu Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Cơ cấu Tổ bảo vệ an ninh trật tự được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 như sau:

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

- Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và được niêm yết công khai.

- Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

4. Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được quy định như sau:

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

- Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi chưa có Tổ trưởng, Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng ủy quyền;

- Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự quản lý, phân công của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

- Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

(Khoản 4 Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023)

5. Các trường hợp điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự

Điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong các trường hợp sau đây:

- Bổ sung thành viên trong trường hợp chưa đủ số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; bổ sung Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp chưa thành lập đủ số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Do yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự hoặc thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố, cần điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự so với số lượng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

(Khoản 2 Điều 17 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023)

Xem thêm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Pháp lệnh Công an xã 2008 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,073

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079