Số lượng Công an xã bán chuyên trách và mức phụ cấp Công an xã bán chuyên trách tại Hà Nội

28/12/2023 14:15 PM

Từ ngày 01/01/2024, số lượng Công an xã bán chuyên trách và mức phụ cấp Công an xã bán chuyên trách tại Hà Nội được quy định thế nào?

Số lượng Công an xã bán chuyên trách

Số lượng Công an xã bán chuyên trách tại Hà Nội (Hình từ internet)

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định về số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số lượng Công an xã bán chuyên trách

Theo đó, số lượng công an xã bán chuyên trách được quy định như sau:

- Xã loại I, loại II: Mỗi thôn bố trí không quá 02 Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Xã loại III: Mỗi thôn bố trí 01 Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mức phụ cấp Công an xã bán chuyên trách

- Mức chi phụ cấp thường xuyên hàng tháng: 2.520.000 đồng (tương đương 1,4 mức lương cơ sở).

- Mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

+ Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng: 234.000 đồng (tương đương 13% mức lương cơ sở).

+ Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hàng tháng: 54.000 đồng (tương đương 3% mức lương cơ sở).

Như vậy, mức phụ cấp Công an xã bán chuyên trách tại Hà Nội hàng tháng tương đương 1,4 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.800.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác

Cũng theo Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND, mức hỗ trợ công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác được quy định như sau:

- Đối tượng áp dụng: Các chức danh Công an xã bán chuyên trách: Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực và Công an viên thôn nghỉ công tác do thực hiện bố trí Công an chính quy về xã mà không bố trí sắp xếp được công tác khác kể từ ngày 17/11/2017 (ngày Đề án 03/ĐA-CAHN về thí điểm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã có hiệu lực).

- Đối tượng không áp dụng: Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên thôn bán chuyên trách tự ý nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật theo quyết định cho thôi việc của cấp có thẩm quyền.

- Chế độ hỗ trợ công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác:

Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực và Công an viên thôn nghỉ công tác do thực hiện bố trí Công an chính quy về xã mà không bố trí sắp xếp được công tác khác kể từ ngày 17/11/2017 (ngày Đề án 03/ĐA-CAHN về thí điểm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã có hiệu lực) được hỗ trợ với các mức cụ thể như sau:

+ Đối với các trường hợp nghỉ công tác từ ngày 17/11/2017 đến trước ngày 01/01/2024: hỗ trợ mỗi năm công tác 01 tháng phụ cấp tại thời điểm nghỉ công tác.

+ Đối với các trường hợp nghỉ sau ngày 01/01/2024 được tính như sau:

Đối với thời gian công tác trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực: hỗ trợ mỗi năm công tác 01 tháng phụ cấp tương ứng với mức phụ cấp công tác đảm nhiệm tại thời điểm công tác qua các năm.

Đối với thời gian công tác kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực: hỗ trợ mỗi năm công tác 01 tháng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết này.

- Cách tính thời gian hưởng hỗ trợ:

+ Nếu có số tháng lẻ từ 06 tháng trở xuống được tính bằng 1/2 năm công tác để tính mức hỗ trợ.

+ Nếu có số tháng lẻ từ trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác để tính mức hỗ trợ.

Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,290

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079