BHXH hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

28/12/2023 08:46 AM

Xin cho tôi Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những hướng dẫn gì trong việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023? – Phương Thảo (Tây Ninh)

BHXH hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

BHXH hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đáp như sau:

Ngày 27/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4490/BHXH-TCCB thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023.

BHXH ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc đánh giá, xếp loại hằng năm như sau:

(1) Về việc xây dựng tiêu chí và quyết định đơn vị có thành tích nổi trội:

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xây dựng tiêu chí và quyết định phòng nghiệp vụ và tương đương, BHXH cấp huyện là đơn vị có thành tích nổi trội theo tỷ lệ quy định, trong đó phải bảo đảm tiêu chí bắt buộc là đơn vị được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm đánh giá theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 1686/QĐ-BHXH năm 2023: Điều 14b. Tiêu chí đơn vị có thành tích nổi trội.

(2) Về tỷ lệ công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm:

Theo quy định mới của Ngành về áp dụng tỷ lệ công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại các đơn vị có thành tích nổi trội (70%) theo cấp đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh và cấp phòng nghiệp vụ, BHXH huyện: tỷ lệ công chức, viên chức xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại toàn đơn vị trực thuộc hoặc BHXH cấp tỉnh sẽ cao hơn tỷ lệ xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng (20%).

(3) Việc áp dụng tỷ lệ và lựa chọn công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tại phòng nghiệp vụ, BHXH huyện được quyết định là đơn vị có thành tích nổi trội và các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện trực thuộc còn lại phải bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch.

Xem thêm tại Công văn 4490/BHXH-TCCB ngày 27/12/2023.

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

(1) Chính trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

(2) Đạo đức, lối sống

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

(3) Tác phong, lề lối làm việc

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

(4) Ý thức tổ chức kỷ luật

- Chấp hành sự phân công của tổ chức;

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

(5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

+ Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

- Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

+ Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

(Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP)

Chia sẻ bài viết lên facebook 663

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079