Điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã từ ngày 12/02/2024

29/12/2023 10:28 AM

Xin cho tôi hỏi để được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã thì cần đáp ứng các điều kiện như thế nào? – Tuấn Anh (Kiên Giang)

Điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã từ ngày 12/02/2024

Điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã từ ngày 12/02/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 27/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

Điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã từ ngày 12/02/2024

Cụ thể để được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Xã được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 1 khi đạt được tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT, cụ thể:

(1) Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã

+ Chỉ tiêu 1: Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

+ Chỉ tiêu 2: Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập hằng năm và tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch;

+ Chỉ tiêu 3: Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động cụ thể tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và báo cáo theo quy định.

(2) Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương

+ Chỉ tiêu 1: Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để thực hiện xây dựng xã hội học tập;

+ Chỉ tiêu 2: Triển khai các hoạt động vận động, huy động nguồn lực xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo chủ trương xã hội hóa và đạt kết quả tích cực;

+ Chỉ tiêu 3: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Khuyến học xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã trong quá trình xây dựng xã hội học tập.

(3) Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và thư viện công cộng cấp xã, trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã

+ Chỉ tiêu 1: Trung tâm học tập cộng đồng bảo đảm có 01 phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, giá; có tủ sách dùng chung; có thiết bị công nghệ thông tin phù hợp để tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho người dân;

+ Chỉ tiêu 2: Thư viện công cộng cấp xã có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện;

+ Chỉ tiêu 3: Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã có lớp năng khiếu, câu lạc bộ, nhóm sở thích, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt.

(4) Tiêu chí 4: Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

+ Chỉ tiêu 1: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 2: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 3: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 4: Xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP.

(5) Tiêu chí 5: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã

+ Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 60% công dân trong xã đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định 324/QĐ-KHVN năm 2023;

+ Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 50% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 12% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên. Đối với xã thuộc vùng khó khăn có ít nhất 40% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 10% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên.

- Xã được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 2 khi đạt được tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 7 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT, cụ thể:

(1) Tiêu chí 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã

Nội dung tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT.

(2) Tiêu chí 2: Huy động nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi để thực hiện xây dựng xã hội học tập ở địa phương

Nội dung tiêu chí theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT.

(3) Tiêu chí 3: Hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và thư viện công cộng cấp xã, trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã

Nội dung tiêu chí theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT.

(4) Tiêu chí 4: Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

+ Chỉ tiêu 1: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 2: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 3: Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP;

+ Chỉ tiêu 4: Xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP.

(5) Tiêu chí 5: Tác dụng của việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã

+ Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 80% công dân trong xã đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định 324/QĐ-KHVN năm 2023;

+ Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 60% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 15% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên. Đối với xã thuộc vùng khó khăn có ít nhất 50% công dân trong xã được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật; trong đó, có ít nhất 12% công dân trong xã có trình độ đại học trở lên.

Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2024 và bãi bỏ Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT.

Chia sẻ bài viết lên facebook 860

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079