21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

21/02/2024 07:46 AM

Cho tôi hỏi hiện tại thì Bộ Giao thông vận tải có bao nhiêu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc? - Quốc An (Đồng Nai)

21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (Hình từ Internet)

Ngày 19/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 181/QĐ-TTg danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

21 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Theo Quyết định 181/QĐ-TTg ngày 19/02/2024 quy định các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải gồm:

(1) Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải.

(2) Học viện Hàng không Việt Nam.

(3) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

(4) Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

(5) Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

(6) Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

(7) Ban Quản lý dự án Thăng Long.

(8) Ban Quản lý dự án 2.

(9) Ban Quản lý dự án 6.

(10) Ban Quản lý dự án 7.

(11) Ban Quản lý dự án 85.

(12) Ban Quản lý dự án Hàng hải.

(13) Ban Quản lý dự án Đường sắt.

(14) Ban Quản lý các dự án Đường thủy.

(15) Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. (Điểm mới được bổ sung)

(16) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I.

(17) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

(18) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

(19) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

(20) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V.

(21) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.

(Trước đây, theo Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2018 thì các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

(1) Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải.

(2) Học viện Hàng không Việt Nam.

(3) Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

(4) Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

(5) Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

(6) Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

(7) Ban Quản lý dự án Thăng Long.

(8) Ban Quản lý dự án 2.

(9) Ban Quản lý dự án 6.

(10) Ban Quản lý dự án 7.

(11) Ban Quản lý dự án 85.

(12) Ban Quản lý dự án Hàng hải.

(13) Ban Quản lý dự án Đường sắt.

(14) Ban Quản lý các dự án Đường thủy.

(15) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I.

(16) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

(17) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

(18) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

(19) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V.

(20) Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.)

Nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải về an ninh, an toàn giao thông

Nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải về an ninh, an toàn giao thông theo khoản 9 Điều 2 Nghị định 56/2022/NĐ-CP như sau:

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án tổng thể về bảo đảm an toàn giao thông trên phạm vi cả nước sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ;

- Ban hành Chương trình an ninh, an toàn hàng không dân dụng theo thẩm quyền; quy định chi tiết việc xây dựng, đánh giá, phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, kế hoạch an ninh cảng biển và kế hoạch an ninh khu nước, vùng nước; quy định việc cấp chứng nhận liên quan đến an ninh tàu biển, an ninh cảng biển; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện kiểm tra và cung cấp thông tin an ninh, an toàn hàng không dân dụng, hàng hải theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức điều tra sự cố, tai nạn tàu bay, tai nạn hàng hải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo thẩm quyền.

Xem thêm Quyết định 181/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/02/2024 thay thế Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2018.


 

Chia sẻ bài viết lên facebook 562

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079