Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn xử lý gói thầu đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024 như thế nào?

22/02/2024 09:25 AM

Đã có Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT về đấu thầu qua mạng. Vậy Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn xử lý gói thầu đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024 như thế nào?

Hướng dẫn xử lý gói thầu lựa chọn đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024

Hướng dẫn xử lý gói thầu lựa chọn đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024 (Hình từ internet)

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn xử lý gói thầu đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Theo đó, tại điều khoản chuyển tiếp của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT có hướng dẫn xử lý gói thầu lựa chọn đấu thầu qua mạng trước và sau 01/01/2024 như sau:

(1) Đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã đăng tải hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nhưng đến ngày 01/01/2024 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu.

(2) Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT:

- Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT trên Hệ thống trước ngày ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật này;

- Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này;

- Kể từ ngày 01/01/2024, trường hợp gói thầu chưa lập E- HSMST, E-HSMQT, E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư này.

(3) Đối với gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

- Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu trên Hệ thống trước ngày 01/01/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

- Kể từ ngày 01/01/2024, trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu hoặc đã phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu trên Hệ thống thì phải lập, sửa đổi, thẩm định, phê duyệt lại hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu. Chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT để phù hợp với cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng.

(4) Trong mọi trường hợp, đối với việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng, chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tự tiến hành chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng. Quy trình chỉnh sửa thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,028

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079