Triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH trong năm 2024

22/02/2024 11:58 AM

Có phải trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH đúng không? – Trúc Thanh (Tây Ninh)

Triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH trong năm 2024

Triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH trong năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 31/01/2024, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 147/QĐ-BHXH Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024.

Triển khai sử dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH trong năm 2024

Đây là một trong những nội dung mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện nhằm triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024).

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ nghiên cứu, ứng dụng tiện ích từ CCCD gắn chip, cụ thể:

- Trang bị giải pháp, thiết bị xác thực thông tin sinh trắc học trên CCCD gắn chip trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Ứng dụng CCCD gắn chip trong chi trả các chế độ BHXH.

Ngoài nội dung trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thêm các nội dung sau đây:

- Cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến

+ Tiếp tục số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang được lưu trữ bằng văn bản giấy còn hiệu lực của ngành BHXH.

+ Tiếp tục triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt Nam.

+ Chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng dữ liệu số hóa, xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư, tài khoản định danh và xác thực điện tử quốc gia.

+ Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của BHXH Việt Nam trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

+ Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc BHXH cấp tỉnh, cấp huyện triển khai các dịch vụ công được giao tại Đề án 06Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, góp ý hoàn thiện Nghị định quy định về 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất”

+ Kết nối Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử với Hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (EMC) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, làm căn cứ để thực hiện đo lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan BHXH.

- Hoàn thiện, phát triển CSDL quốc gia về bảo hiểm

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật, xác minh thông tin số định danh cá nhân của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư.

+ Hoàn thiện Quy chế Quản lý, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu trong hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam.

+ Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 147/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 31/01/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 403

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079