Đăng kiểm tàu quân sự tiếp nhận mua sắm nhập khẩu từ ngày 27/02/2024

23/02/2024 10:38 AM

Cho tôi hỏi quy định đăng kiểm tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu năm 2024 như thế nào? – An Thành (Bắc Giang)

Đăng kiểm tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu từ ngày 27/02/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 12/01/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 02/2024/TT-BQP về công tác đăng kiểm tàu quân sự.

Đăng kiểm tàu quân sự là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BQP thì đăng kiểm tàu quân sự được hiểu là hoạt động kiểm tra, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu quân sự trong đóng mới, hoán cải, hiện đại hóa, tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu, sửa chữa cấp vừa trở lên (sau đây gọi tắt là sửa chữa) và khai thác sử dụng.

Các loại hình kiểm tra của đăng kiểm đối với tàu quân sự

Các loại hình kiểm tra đăng kiểm đối với tàu quân sự được quy định theo Điều 6 Thông tư 02/2024/TT-BQP như sau:

- Các loại hình kiểm tra của đăng kiểm đối với tàu quân sự bao gồm:

+ Kiểm tra lần đầu, bao gồm: Kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu đóng mới; tàu tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu hoặc thay đổi tổ chức đăng kiểm;

+ Kiểm tra chu kỳ, bao gồm: Kiểm tra hằng năm; kiểm tra trên đà; kiểm tra định kỳ đối với tàu quân sự đang khai thác sử dụng;

+ Kiểm tra bất thường;

+ Kiểm tra hoán cải, hiện đại hóa, sửa chữa.

- Nội dung và thời hạn các loại hình kiểm tra của đăng kiểm tàu quân sự được thực hiện theo quy định tại hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của Bộ Quốc phòng.

- Những yêu cầu cụ thể của từng đợt kiểm tra sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng chủng loại tàu, trạng thái kỹ thuật thực tế, vùng hoạt động, tuổi thọ của tàu, kết quả của các đợt kiểm tra trước và kế hoạch sử dụng tàu của đơn vị.

Đăng kiểm tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu từ ngày 27/02/2024

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BQP quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu như sau:

- Tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu trước khi đưa vào khai thác sử dụng phải được cơ sở đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Nội dung kiểm tra, cấp giấy chứng nhận:

+ Đối với tàu đã được tổ chức đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

* Nội dung kiểm tra gồm: Tài liệu thiết kế được xét duyệt (nếu có), hồ sơ đăng kiểm và các tài liệu kỹ thuật liên quan; kiểm tra thực tế để đánh giá tình trạng kỹ thuật tàu so với tài liệu thiết kế, hồ sơ đăng kiểm. Nếu kết quả kiểm tra thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu quân sự.

+ Đối với tàu chưa được tổ chức đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

* Nội dung kiểm tra gồm: Tài liệu thiết kế được xét duyệt, nếu tàu không có tài liệu thiết kế kèm theo thì đơn vị mua sắm, nhập khẩu, tiếp nhận có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tư vấn thiết kế tiến hành phục dựng tài liệu thiết kế, trình đăng kiểm xét duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật kèm theo; kiểm tra thực tế để đánh giá tình trạng kỹ thuật tàu so với tài liệu thiết kế được phê duyệt. Nếu kết quả kiểm tra thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu quân sự.

- Hồ sơ đề nghị kiểm tra, bao gồm:

+ Giấy đề nghị kiểm tra;

+ Tài liệu thiết kế, hồ sơ đăng kiểm theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BQP;

+ Các tài liệu khác có liên quan.

- Giấy đề nghị kiểm tra theo Mẫu 03; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Mẫu 4a tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BQP.

Như vậy, tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu phải được cơ sở đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi đưa vào khai thác sử dụng

Cấp hồ sơ đăng kiểm tàu quân sự tiếp nhận, mua sắm, nhập khẩu

Căn cứ Điều 13 Thông tư 02/2024/TT-BQP việc cấp hồ sơ đăng kiểm tàu quân sự được quy định như sau:

- Điều kiện để tàu được cấp hồ sơ đăng kiểm

Tàu quân sự được cơ sở đăng kiểm kiểm tra, giám sát kỹ thuật; nếu bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thỏa mãn các quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, điều ước quốc tế liên quan; quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng thì được cấp hồ sơ đăng kiểm.

- Hồ sơ đăng kiểm của mỗi tàu bao gồm:

+ Sổ kiểm tra kỹ thuật của tàu;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Báo cáo kiểm tra kỹ thuật của các chuyên ngành; Báo cáo kiểm tra trạng thái kỹ thuật tàu.

- Thời hạn hiệu lực của hồ sơ đăng kiểm

+ Sổ kiểm tra kỹ thuật tàu được cấp khi kiểm tra lần đầu và sử dụng cho đến khi hết sổ. Khi thực hiện mỗi loại hình Kiểm tra, đăng kiểm viên phải xác nhận tình trạng kỹ thuật của tàu và trang thiết bị vào sổ kiểm tra kỹ thuật tàu;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp cho tàu có thời hạn hiệu lực tối đa 12 (mười hai) tháng. Trước ngày hết hạn hiệu lực, tàu phải được cơ sở đăng kiểm kiểm tra đánh giá tình trạng kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận mới;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không còn hiệu lực nêu vi phạm một trong các trường hợp sau: Tàu không được đưa vào kiểm tra theo quy định hoặc không thỏa mãn các yêu cầu kiểm tra của đăng kiểm; sau khi tàu bị thanh lý hoặc bị tai nạn, sự cố kỹ thuật không còn khả năng hoạt động; khi thay đổi kết cấu hoặc máy, trang bị kỹ thuật trong quá trình sửa chữa, hoán cải, hiện đại hóa tàu mà không có sự kiểm tra, giám sát kỹ thuật của cơ sở đăng kiểm theo quy định; vi phạm về công dụng và các điều kiện hoạt động của tàu được xác nhận trong giấy chứng nhận cấp cho tàu; các số liệu bị tẩy xóa, không rõ ràng.

Xem thêm tại Thông tư 02/2024/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 27/02/2024.

Đoàn Đức Tài

Chia sẻ bài viết lên facebook 267

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079