Trước 15/5/2024 ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/07/2024

23/02/2024 23:59 PM

Xin cho tôi hỏi có phải trước 15/5/2024 ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/07/2024 đúng không? - Hồng Loan (Phú Yên)

Trước 15/5/2024 ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/07/2024

Trước 15/5/2024 ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/07/2024 (Hình từ internet)

Ngày 19/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Trước 15/5/2024 ban hành văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/07/2024

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, cụ thể về công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Về việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, các luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn tập trung chỉ đạo:

- Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, phấn đấu hoàn thành trong tháng 02 năm 2024.

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trước ngày 15/5/2024 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 để không tạo ra khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Khẩn trương ban hành các thông tư quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành, quy chuẩn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để kịp thời hướng dẫn tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các văn bản liên quan đến đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế; định mức đơn giá xây dựng, quy chuẩn đường cao tốc…

Giao các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ động theo dõi, đôn đốc quá trình hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh.

Như vậy, trước ngày 15/5/2024 sẽ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

Cụ thể, các luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 bao gồm:

- Luật Giá 2023;

- Luật Hợp tác xã 2023;

- Luật Phòng thủ dân sự 2023;

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023;

- Luật Giao dịch điện tử 2023;

- Luật Viễn thông 2023;

- Luật Căn cước 2023;

- Luật Tài nguyên nước 2023;

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023;

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,814

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079