Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

24/02/2024 12:45 PM

Tôi muốn biết Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 có những nội dung nào? – Vân Anh (Đồng Tháp)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 192/QĐ-TTg về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024

Theo đó, nội dung của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 bao gồm:

(1) Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm

+ Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

+ Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế

+ Phạm vi theo dõi: Việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

+ Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

+ Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm

+ Phạm vi theo dõi: Việc thi hành Luật Xuất bản 2012.

+ Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.

+ Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

(2) Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

+ Cơ quan thực hiện: Các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2024.

+ Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

+ Cơ quan thực hiện:

(i) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành;

(ii) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 do chính quyền địa phương ban hành.

+ Thời gian thực hiện: Quý I năm 2024.

+ Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

+ Cơ quan thực hiện:

(i) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

(ii) Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

(iii) Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Đoàn công tác liên ngành do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn, thành viên là đại diện các bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2024.

+ Địa điểm kiểm tra, điều tra, khảo sát: Dự kiến tại các địa phương: Tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Cao Bằng, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Thái Bình và một số bộ, ngành, địa phương khác.

Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

+ Thời gian kiểm tra: Quý II, III, IV năm 2024.

+ Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học đối với các lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

+ Thời gian tổ chức: Quý II, III, IV năm 2024.

+ Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.

Xem thêm tại Quyết định 192/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 22/02/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 872

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079