Sửa đổi mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ ngày 15/5/2024

27/02/2024 08:49 AM

Cho tôi hỏi đã có quy định nào sửa đổi, bổ sung quy định về mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động chưa? - Hữu Vi (Đồng Nai)

Sửa đổi mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ ngày 15/5/2024

Sửa đổi mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ ngày 15/5/2024 (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

Sửa đổi mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động từ ngày 15/5/2024

Theo đó, tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi Điều 7 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH về mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động như sau:

- Mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

- Mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH:

STT

Thị trường/ngành, nghề, công việc

Mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới

1

Nhật Bản

 

 

Mọi ngành, nghề

0 đồng

2

Đài Loan (Trung Quốc)

 

 

Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải

0 đồng

3

Hàn Quốc

 

 

Thuyền viên tàu cá xa bờ, tàu vận tải

0 đồng

4

Ma-lai-xi-a

 

 

Lao động giúp việc gia đình

0 đồng

5

Bru-nây

 

 

Lao động giúp việc gia đình

0 đồng

6

Thái Lan

 

 

Mọi ngành, nghề

0 đồng

7

Các nước Tây Á

 

 

Lao động giúp việc gia đình

0 đồng

8

Ô-xtrây-li-a

 

 

Lao động nông nghiệp

0 đồng

 

 

 

Trong khi đó, tại Điều 7 Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới xuất khẩu lao động như sau:

- Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên thì mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

- Mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể được quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH.

Hợp đồng môi giới là gì?

Theo Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 (sửa đổi tại Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định về hợp đồng môi giới và giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới như sau:

- Hợp đồng môi giới là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian về việc giới thiệu bên nước ngoài tiếp nhận lao động Việt Nam để giao kết hợp đồng cung ứng lao động theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

- Giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới do hai bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức trần theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 (sửa đổi tại Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024).

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới phù hợp với từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể theo từng thời kỳ có người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Xem thêm Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và thỏa thuận khác có liên quan đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15/5/2024 thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận và người lao động chưa xuất cảnh trước ngày 15/5/2024 nếu có nội dung trái quy định của Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH thì Hợp đồng cung ứng lao động phải được sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới.

Chia sẻ bài viết lên facebook 533

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079