Thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/02/2024

28/02/2024 08:34 AM

Xin cho tôi hỏi thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/02/2024 được quy định ra sao? – Tuyết Hà (Bình Dương)

Thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/02/2024

Thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/02/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 16/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2024/NĐ-CP về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Cụ thể, thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân từ 16/02/2024 sẽ được quy định như sau:

(1) Đối với chức danh bác sỹ tối thiểu là 12 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng

(2) Đối với chức danh y sỹ tối thiểu là 09 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;

(3) Đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng;

(4) Đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là 06 tháng;

(5) Đối với chức danh tâm lý lâm sàng là 09 tháng;

(6) Đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó: Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là 03 tháng; thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng;

(7) Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

(8) Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định tại (1), (2), (3), (4), (5) và (6), các cơ sở thực hành xây dựng chương trình thực hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến đào tạo thực hành.

(Khoản 1 Điều 16 Nghị định 16/2024/NĐ-CP)

Cơ sở hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

Các cơ sở hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm:

- Đối với bác sỹ y khoa, bác sỹ y học dự phòng: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức tổ chức là bệnh viện;

- Đối với bác sỹ y học cổ truyền: Bệnh viện y học cổ truyền hoặc bệnh viện có khoa hoặc bộ phận y học cổ truyền;

- Đối với bác sỹ răng hàm mặt: Bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, bệnh viện có khoa hoặc bộ phận răng hàm mặt;

- Đối với y sỹ đa khoa: Bệnh viện đa khoa, trung tâm, bệnh xá;

- Đối với y sỹ y học cổ truyền: Bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm có khoa hoặc bộ phận y học cổ truyền;

- Đối với y sỹ răng hàm mặt: Bệnh viện răng hàm mặt, bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm có khoa hoặc bộ phận răng hàm mặt;

- Đối với y sỹ sản nhi: Bệnh viện chuyên khoa sản nhi, bệnh viện đa khoa, trung tâm có khoa sản và khoa nhi hoặc khoa sản nhi;

- Đối với điều dưỡng: Bệnh viện, trung tâm, bệnh xá;

- Đối với hộ sinh: Bệnh viện phụ sản, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm có khoa phụ sản, nhà hộ sinh;

- Đối với kỹ thuật y: Bệnh viện, bệnh xá và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bộ phận thực hiện kỹ thuật phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật y;

- Đối với dinh dưỡng lâm sàng: Bệnh viện có khoa dinh dưỡng;

- Đối với tâm lý lâm sàng:  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý lâm sàng;

- Đối với cấp cứu ngoại viện: Bệnh viện, bệnh xá và cơ sở cấp cứu ngoại viện.

(Khoản 2 Điều 16 Nghị định 16/2024/NĐ-CP)

Xem thêm tại Nghị định 16/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/02/2024 và thay thế Nghị định 50/2019/NĐ-CP.

Chia sẻ bài viết lên facebook 449

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079