Câu hỏi kèm đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

18/03/2024 15:13 PM

Xin cho tôi biết câu hỏi kèm đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ? - Hồng Hạnh (Bình Định)

Câu hỏi kèm đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Câu hỏi kèm đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Câu hỏi kèm đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Kỳ thi thứ 3 bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 22/3/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn:

Câu 1:

Hãy cho biết vào lúc 16h20', ngày 7/5/1954, các chiến sĩ thuộc đơn vị nào đã tiến công vào hầm ngầm của Thiếu tướng Đờ Cát-xtơ-ri, bắt sống toàn bộ Ban Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?

A. Tổ xung kích 03 người thuộc Đại đội 360, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 316.

B. Tổ xung kích 05 người thuộc Đại đội 360, Tiểu đoàn 154, Trung đoàn 209, Đại đoàn 308.

C. Tổ xung kích 03 người thuộc Đại đội 360, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 308.

D. Tổ xung kích 05 người thuộc Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312.

Câu 2:

Theo quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gồm bao nhiêu di tích thành phần?

A. 30 di tích thành phần.

B. 35 di tích thành phần.

C. 40 di tích thành phần.

D. 45 di tích thành phần.

Câu 3:

Trong trận Mường Pồn, ngày 12/12/1953, người anh hùng nào đã lấy thân mình làm giá súng?

A. Anh hùng Bế Văn Đàn.

B. Anh hùng Tô Vĩnh Diện.

C. Anh hùng Trần Can.

D. Anh hùng Phan Đình Giót.

Câu 4:

Hãy cho biết 03 chiến sỹ Trường Sơn đầu tiên của Đoàn 559 được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là những ai? Được phong tặng vào thời gian nào?

A. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên phó Đại đội Hoàng Văn Vịnh; Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; ngày 05/05/1965.

B. Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; Trung đội trưởng Nông Văn Việt; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; ngày

05/05/1965.

C. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; Chính trị viên phó Đại đội Hoàng Văn Vịnh; ngày 01/01/1967.

D. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; ngày 01/01/1967.

Câu 5:

Hãy cho biết: Khẩu hiệu chung của cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là gì? Khẩu hiệu trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 là gì?

A. “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

B. “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

C. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

D. “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”; “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt".

Câu 6:

Chủ trương “Mở rộng đường hành lang vận chuyển Bắc - Nam, cả đường bộ và đường biển; tăng cường cán bộ chỉ huy, chính trị, hậu cần và một số đơn vị chiến đấu cấp đại đội, tiểu đoàn, nâng dần quy mô và khối lượng tiếp tế, vận chuyển phương tiện vũ khí, cung cấp tài chính từ miền Bắc vào miền Nam” được đề ra trong văn bản nào? Do cơ quan nào ban hành? Vào ngày tháng năm nào?

A. Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự 5 năm (1961-1965) và phương hướng, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam; Bộ Chính trị; Ngày 31/01/1961.

B. Nghị quyết hội nghị Ban Cán sự lần thứ 5; Ban Cán sự Đảng Đoàn 559; Ngày 01/9/1960.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Cán sự lần thứ 6; Ban Cán sự Đảng Đoàn 559; Ngày 15/3/1961.

D. Mệnh lệnh số 336/TM; Bộ Tổng tham mưu; Ngày 02/7/1961.

Câu 7:

Kế hoạch Nava do Tổng chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp (Navarre) ở Đông Dương đề ra được thực hiện theo mấy bước với hy vọng trong vòng bao lâu sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”?

A. Hai bước (bước 1: Trong Thu - Đông 1953 và Xuân 1954; bước 2: Từ Thu - Đông 1954); 14 tháng.

B. Ba bước (bước 1: Trong Thu - Đông 1953; bước 2: Xuân 1954; bước 2: Từ Thu - Đông 1954); 16 tháng.

C. Hai bước (bước 1: Trong Thu - Đông 1953 và Xuân 1954; bước 2: Từ Thu - Đông 1954); 18 tháng.

D. Ba bước (bước 1: Trong Thu - Đông 1953; bước 2: Xuân 1954; bước 2: Từ Thu - Đông 1954); 20 tháng.

Câu 8:

Hãy cho biết, để chuẩn bị kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, đến cuối năm 1974 bộ đội Trường Sơn đã củng cố và mở rộng được bao nhiêu km đường?

A. 4.030km đường trục dọc và 2.800km đường vòng, tránh.

B. 5.500km đường trục dọc, 4.800 km đường trục ngang.

C. 5.920km đường trục dọc, 3.930 km đường trục ngang và 4.830 km đường vòng, tránh.

D. 5.030km đường trục dọc, 4.800 km đường trục ngang và 2.800km đường vòng, tránh.

Câu 9:

“Đoàn công tác quân sự đặc biệt” được Thường trực Tổng quân ủy chính thức giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam vào ngày tháng năm nào? do ai làm Đoàn trưởng?

A. Ngày 5/5/1959; Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh.

B. Ngày 5/5/1959; Thượng tá Chu Đăng Chữ.

C. Ngày 19/5/1959; Thượng tá Võ Bẩm.

D. Ngày 19/5/1959; Trung tá Nguyễn Thạnh.

Câu 10:

Đâu là những điểm tập trung quân của thực dân Pháp trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954?

A. Đồng bằng Bắc Bộ; Điện Biên Phủ; Thà Khẹt; Luông Pha-bang và Mường Sài; Plây-ku.

B. Đồng bằng Bắc Bộ; Điện Biên Phủ; Xê-nô; Luông Pha-bang và Mường Sài; Plây-ku.

C. Điện Biên Phủ; Thà Khẹt; Xê-nô; Luông Pha-bang và Mường Sài; Plây-ku.

D. Đồng bằng Bắc Bộ; Điện Biên Phủ; Thà Khẹt; Luông Pha-bang và Mường Sài; Kon Tum.

Câu 11:

Năm 1959, qua khảo sát Đoàn 559 đã chọn địa điểm nào làm điểm mở đầu cho tuyến đường Trường Sơn lịch sử?

A. Khe Hó, nằm giữa một thung lũng hẹp ở tây Nam huyện Vĩnh Linh.

B. Khe Tăm, nằm giữa một thung lũng hẹp ở tây Bắc huyện Vĩnh Linh.

C. Rú Lòi Đình, thuộc địa bàn xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.

D. Troọc Hầm, thuộc địa bàn xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh.

Câu 12:

Hãy cho biết trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mấy lần gửi thư cổ vũ bộ đội ta vượt mọi khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh, tiến lên giành chiến thắng ?

A. 02 lần (tháng 3/1954 và ngày 12/5/1954).

B. 03 lần (tháng 12/1953; tháng 3/1954 và ngày 12/5/1954).

C. 04 lần (tháng 12/1953; tháng 3/1954; ngày 08/5/1954 và ngày 12/5/1954).

D. 05 lần (tháng 12/1953; tháng 01/1954; tháng 3/1954; ngày 08/5/1954 và ngày 12/5/1954).

Câu 13:

Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký ở đâu? Vào ngày tháng năm nào?

A. Geneva, Thụy Sĩ, ngày 19/7/1954.

B. Geneva, Thụy Sĩ, ngày 21/7/1954.

C. Geneva, Thụy Sĩ, ngày 23/7/1954.

D. Geneva, Thụy Sĩ, ngày 25/7/1954.

Câu 14:

Hãy cho biết trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Sở chỉ huy của Bộ chỉ huy được đặt tại mấy địa điểm, đó là những địa điểm

nào?

A. 02 địa điểm; Hang Thẩm Púa và Mường Phăng.

B. 03 địa điểm; (Hang Thẩm Púa, Hang Huổi He và Mường Phăng).

C. 04 địa điểm; Hang Thẩm Púa, Hang Huổi He, Nghĩa Lộ và Mường Phăng.

D. 05 địa điểm; Hang Thẩm Púa, Hang Huổi He, Nghĩa Lộ, Nà Ten và Mường Phăng.

Câu 15:

“Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng; chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.” Hãy cho biết câu nói được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn đồng chí nào trước khi lên đường ra mặt trận? Vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cuối tháng 01/1954; tại Tỉn Keo, Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên.

B. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái; cuối tháng 01/1954; tại Tỉn Keo, Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên.

C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đầu tháng 01/1954; tại Khuổi Tát, Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên.

D. Thiếu tướng Hoàng Văn Thái; đầu tháng 01/1954; tại Khuổi Tát, Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên.

2. Câu hỏi kèm đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

>> Xem tại đây

3. Thời gian thi Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

(1) Thời gian cụ thể của 08 kỳ thi trắc nghiệm như sau:

- Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 9h00 ngày 01/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 08/3/2024.

- Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/3/2024.

- Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 22/3/2024.

- Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 25/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 29/3/2024.

- Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 01/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 05/4/2024.

- Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 08/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 12/4/2024.

- Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 15/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 19/4/2024.

- Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 22/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 26/4/2024.

(2) Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

4. Một số khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!

- Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!

- Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

- Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!

- Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Hướng dẫn 135-HD/BTGTW 2024)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 71,536

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079