Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

22/04/2024 09:51 AM

Xin cho tôi biết đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh? - Minh Nguyệt (Hà Nội)

Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Tuần thứ 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 22/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 26/4/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn:

Câu 1:

Đầu tháng 01/1954 tại Khuổi Tát, Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp điều gì?

A. “Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng; chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

B. “Toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này".

C. “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế”.

D. “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

Câu 2:

Hãy cho biết 03 chiến sỹ đầu tiên của Đoàn 559 được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là những ai? Được phong tặng vào thời gian nào?

A. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; Chính trị viên phó Đại đội Hoàng Văn Vịnh; ngày 01/01/1967.

B. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; ngày 01/01/1967.

C. Trung đội trưởng Hoàng Văn Nghiên; Chính trị viên phó Đại đội Hoàng Văn Vịnh; Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; ngày 05/05/1965.

D. Tiểu đội trưởng Nguyễn Viết Sinh; Trung đội trưởng Nông Văn Việt; Chính trị viên Đại đội Trần Minh Khâm; ngày 05/05/1965.

Câu 3:

“Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang... Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất....”. Hãy cho biết đoạn trích trên thuộc bức thư nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ?

A. “Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ”; Ngày 08 tháng 5 năm 1954.

B. “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Tháng 12 năm 1953.

C. “Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Tháng 3 năm 1954.

D. “Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ”; Ngày 12 tháng 5 năm 1954.

Câu 4:

Chuyến hàng đầu tiên vượt Trường Sơn của tiểu đoàn 301 diễn ra vào ngày tháng năm nào? Đã chuyển đến Tà Riệp an toàn bao nhiêu vũ khí?

A. Ngày 13/8/1959; 20 khẩu tiểu liên Tuyn, 15 khẩu súng trường Mát; 12 thùng đạn tiểu liên và súng trường.

B. Ngày 13/8/1959; 20 khẩu tiểu liên Tuyn, 20 khẩu súng trường Mát; 10 thùng đạn tiểu liên và súng trường.

C. Ngày 13/8/1959; 25 khẩu tiểu liên Tuyn, 25 khẩu súng trường Mát; 15 thùng đạn tiểu liên và súng trường.

D. Ngày 13/8/1959; 30 khẩu tiểu liên Tuyn, 30 khẩu súng trường Mát; 20 thùng đạn tiểu liên và súng trường.

Câu 5:

Hãy cho biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” vào thời gian nào? Tại cuộc họp nào?

A. Ngày 24/01/1954; cuộc họp Đảng ủy mặt trận.

B. Ngày 26/01/1954; cuộc họp Đảng ủy mặt trận.

C. Ngày 26/01/1954; cuộc họp Bộ Chỉ huy chiến dịch.

D. Ngày 27/01/1954; cuộc họp Bộ Chỉ huy chiến dịch.

Câu 6:

Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết sau bao nhiêu phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp?

A. 08 phiên họp toàn thể và 21 phiên họp hẹp với hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương.

B. 08 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp với hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương.

C. 08 phiên họp toàn thể và 25 phiên họp hẹp với hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương.

D. 09 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp với hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương.

Câu 7:

Chiến thắng nào trên mặt trận quân sự quyết định đến thắng lợi của ta trên bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam?

A. Chiến thắng Biên Giới 1950.

B. Chiến thắng Tây Bắc 1953.

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

D. Chiến cuộc Đông- Xuân 1953-1954.

Câu 8:

Hãy cho biết, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã đồng loạt ra quân mở “đường kín” (là các con đường chạy dưới các tán cây của rừng Trường Sơn) vào thời gian nào?

A. Ngày 15/5/1969.

B. Ngày 10/7/1970.

C. Ngày 15/8/1970.

D. Ngày 05/5/1971.

Câu 9:

Theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg, ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Di tích điểm đầu của đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh ở đâu?

A. Km số 0 thuộc địa phận thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

B. Km số 0 thuộc địa phận thôn Sa Nam, xã Đông Liệt, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

C. Km số 0 thuộc địa phận Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

D. Km số 0 thuộc địa phận làng Miếu Đường, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Câu 10:

Để phối hợp với chiến trường chính Tây Bắc trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, tháng 11/1953, Tổng quân ủy đã giao nhiệm vụ gì cho Liên khu 5?

A. “... Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển sâu rộng du kích chiến tranh, củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; giữ người, giữ của là nhiệm vụ quan trọng thứ hai.

B. “. Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển lên Tây Nguyên phải coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất phát triển sâu rộng du kích chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng thứ hai.

C. “. Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, phát triển lên Tây Nguyên phải coi là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất nhiệm vụ củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng thứ hai”.

D. “... Tập trung lực lượng tiến công lên Tây Nguyên, củng cố vùng tự do là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất; phát triển lên Tây Nguyên là nhiệm vụ quan trọng thứ hai”.

Câu 11:

Khẩu hiệu chung của cả nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là gì? Khẩu hiệu trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 là gì?

A. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

B. “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

C. “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”; “Tất cả cho Điện Biên Phủ, cả nước vì Điện Biên Phủ”.

D. “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”; “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”.

Câu 12:

Hãy cho biết đã có bao nhiêu tấn bom đạn của địch ném xuống tuyến đường Trường Sơn?

A. Trên 2 triệu tấn.

B. Trên 2,5 triệu tấn.

C. Trên 4 triệu tấn.

D. Trên 6 triệu tấn.

Câu 13:

Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Gia Lai (từ TP. Pleiku - km 1610 đến cầu 110- Km 1667+570), thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã làm Lễ thông xe vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 28 tháng 6 năm 2015.

B. Ngày 28 tháng 5 năm 2016.

C. Ngày 28 tháng 6 năm 2017.

D. Ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Câu 14:

Hãy cho biết Tổ xung kích tiến công vào hầm ngầm bắt sống Thiếu tướng Đờ Cát-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm bao nhiêu đồng chí? đó là những đồng chí nào?

A. Gồm 05 đồng chí: Tạ Quốc Luật, Bùi Văn Nhỏ, Nguyễn Văn Ty, Lộc Văn Trọng và Nguyễn Lam.

B. Gồm 05 đồng chí: Tạ Quốc Luật, Bùi Văn Nhỏ, Hoàng Đăng Vinh, Đào Văn Hiếu và Nguyễn Lam.

C. Gồm 03 đồng chí: Tạ Quốc Luật, Bùi Văn Nhỏ và Hoàng Đăng Vinh.

D. Gồm 03 đồng chí: Tạ Quốc Luật, Bùi Văn Nhỏ và Phùng Văn Khẩu.

Câu 15:

Lịch sử 16 năm xây dựng, chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chi viện chiến lược (1959-1975), Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã xây dựng được tổng số bao nhiêu km hệ thống đường vận tải và hành quân cơ giới?

A. Gần 15.000km, gồm nhiều trục dọc, trục ngang nối từ miền Bắc vào tới các chiến trường miền Nam, Trung - Hạ Lào, đông bắc Camphuchia.

B. Gần 16.000km, gồm nhiều trục dọc, trục ngang nối từ miền Bắc vào tới các chiến trường miền Nam, Trung - Hạ Lào, đông bắc Camphuchia.

C. Gần 17.000km, gồm nhiều trục dọc, trục ngang nối từ miền Bắc vào tới các chiến trường miền Nam, Trung - Hạ Lào, đông bắc Camphuchia.

D. Trên 18.000km, gồm nhiều trục dọc, trục ngang nối từ miền Bắc vào tới các chiến trường miền Nam, Trung - Hạ Lào, đông bắc Camphuchia.

Đáp án tuần 7 Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

>> Xem tại đây.

Thời gian thi Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

(1) Thời gian cụ thể của 08 kỳ thi trắc nghiệm như sau:

- Kỳ thi thứ nhất: được phát động vào lúc 9h00 ngày 01/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 08/3/2024.

- Kỳ thi thứ 2: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 11/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 15/3/2024.

- Kỳ thi thứ 3: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 18/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 22/3/2024.

- Kỳ thi thứ 4: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 25/3/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 29/3/2024.

- Kỳ thi thứ 5: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 01/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 05/4/2024.

- Kỳ thi thứ 6: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 08/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 12/4/2024.

- Kỳ thi thứ 7: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 15/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 19/4/2024.

- Kỳ thi thứ 8: bắt đầu từ lúc 9h00 ngày 22/4/2024 và kết thúc vào 16h00 ngày 26/4/2024.

(2) Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Những hoạt động trọng điểm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo Tiểu mục 9 Mục 2 Hướng dẫn 148-HD/BTGTW năm 2024 quy định những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/2024 như sau:

(1) Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử

- Lễ dâng hương, dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chủ trì, dự kiến sáng ngày 06/5/2024; Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ do Tỉnh Điện Biên chủ trì, dự kiến 7h00, ngày 07/5/2024.

- Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử tại Nghĩa trang A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi Him Lam, Đồi A1 do Tỉnh Điện Biên chủ trì, dự kiến 14h00, ngày 06/5/2024.

(2) Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên dự kiến 7h30, ngày 07/5/2024.

(3) Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng chủ trì.

(4) Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội do Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì.

(5) Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

- Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu (dự kiến Hà Nội, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Kon Tum) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

- Lễ hội hoa Ban, Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 do Tỉnh Điện Biên chủ trì.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 12,924

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079