Chính sách mới >> Tài chính 16/10/2023 09:13 AM

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024

16/10/2023 09:13 AM

Cho tôi hỏi trong năm 2024 có tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu không? – Thanh Thủy (Thái Bình)

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024 (Hình từ internet)

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024

Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn 11275/BTC-CST gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP và Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Công văn 11275/BTC-CST
Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2024 như mức thuế quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15.

Cụ thể như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

Từ ngày 01/01/2025, mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH như sau:

- Xăng, trừ etanol là 4.000 đồng/lít;

- Nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít;

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít;

- Dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg).

Để đảm bảo tính liên tục và kịp thời, Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong trường hợp giá xăng dầu biến động ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tác động tích cực của dự thảo Nghị quyết giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm 2024

- Việc tiếp tục thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như mức thuế đã quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024 sẽ góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thuế bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố cấu thành giá bán lẻ xăng dầu trong nước nên việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, trường hợp từ ngày 01/01/2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quay lại thực hiện theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 tăng lên bằng mức trần của Biểu khung thuế thì sẽ tác động làm tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước, từ đó ảnh hưởng đển ổn định kinh tế vĩ mô. Ngược lại, nếu tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2024 như đang thực hiện năm 2023 theo Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 sẽ tránh được sự biến động tăng giá bán lẻ xăng dầu so với nếu quay lại thực hiện theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về mức trần của Biểu khung thuế, từ đó góp phần giữ giá bán lẻ xăng dầu ổn định, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2024 như mức thuế BVMT thực hiện trong năm 2023 và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành gần nhất thì giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ giảm so với việc thực hiện theo mức thuế quy định tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 tương ứng như sau:

+ Đối với xăng (trừ etanol): mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 2.000 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ xăng (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 2.200 đồng/lít.

+ Đối với nhiên liệu bay: mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 2.000 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ nhiên liệu bay (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 2.200 đồng/lít.

+ Đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 1.000 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 1.100 đồng/lít.

+ Đối với mỡ nhờn: mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 1.000 đồng/kg, từ đó làm giảm giá bán lẻ mỡ nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 1.100 đồng/kg.

+ Đối với dầu hỏa: mức thuế bảo vệ môi trường giảm là 400 đồng/lít, từ đó làm giảm giá bán lẻ dầu hỏa (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 440 đồng/lít.

Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới.

- Góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tương tự như việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong giai đoạn 2022 - 2023, việc tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 sẽ tiếp tục góp phần làm giảm sự tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu và giảm các chi phí gián tiếp từ việc tiêu dùng các sản phẩm khác, khi đó hộ gia đình sẽ có thêm một phần chi tiêu, qua đó sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân; đồng thời sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều từ việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như giao thông vận tải, vận chuyển, đánh bắt thủy sản, dịch vụ khí đốt...

- Đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường.

 Việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như trên là đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường, cụ thể:

+ Đảm bảo nguyên tắc mức thuế bảo vệ môi trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ: Theo quy định của Luật giá thì xăng dầu là hàng hóa thiết yếu cho sản xuất, đời sống và giá bán xăng dầu được Nhà nước quản lý, điều hành nhằm đảm bảo bình ổn giá cả. Trước bối cảnh dự báo giá dầu thô thế giới còn biến động khó lường và tình hình kinh tế năm 2024 còn tiếp tục đối diện nhiều khó khăn do tác động của sự bất ổn địa chính trị thế giới sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì việc tiếp tục giữ mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu năm 2024 như mức thuế đang thực hiện năm 2023 là giải pháp hiệu quả để ổn định giá xăng dầu trong nước, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục thực hiện các giải pháp gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

+ Đảm bảo phù hợp với Biểu khung thuế bảo vệ môi trường: Do mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2024 được tiếp tục áp dụng như mức thuế đang thực hiện năm 2023 nên mức thuế bảo vệ môi trường như đề xuất vẫn đảm bảo trong Biểu khung thuế bảo vệ môi trường quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường, do đó đảm bảo nguyên tắc phù hợp với mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,070

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079