Chính sách mới >> Tài chính 24/10/2023 08:42 AM

Sẽ điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng

24/10/2023 08:42 AM

Có phải sắp tới sẽ thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng?

Sẽ điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng

Sẽ điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng (Hình từ internet)

Sẽ điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng

Ngày 16/10/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo 419/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, đối với công tác quản lý giá một số mặt hàng cụ thể (trong đó có giá dịch vụ khám chữa bệnh) có yêu cầu: Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, ban hành Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở trước ngày 17/10/2023; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, sắp tới sẽ ban hành Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng.

Mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng được áp dụng từ ngày 01/7/2023 (Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Trước đó tại Thông báo 348/TB-VPCP ngày 24/8/2023 cũng đã yêu cầu: Khẩn trương hoàn thiện Thông tư điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi ban hành Thông tư, hoàn thành trong tháng 8 năm 2023.

Giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Luật Khám chữa bệnh 2023

Luật Khám chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, trong đó quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh như sau:

(1) Giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm các yếu tố sau đây:

- Giá thành toàn bộ của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại mục (2);

- Tích lũy hoặc lợi nhuận dự kiến (nếu có);

- Các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

(2) Giá thành toàn bộ của dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm các chi phí sau đây:

- Chi phí nhân công bao gồm tiền lương, tiền công phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy định;

- Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và các khoản chi phí trực tiếp khác;

- Chi phí khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định;

- Chi phí quản lý bao gồm chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, tài sản cố định, chi phí bảo vệ môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chi phí quản lý chất lượng, lãi vay (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

(3) Việc định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm phù hợp với loại hình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguyên tắc sau đây:

- Bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định tại điểm (4.2) và (4.3);

- Hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người bệnh;

- Rà soát các yếu tố hình thành giá để điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cần thiết. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm phù hợp với các căn cứ định giá quy định tại mục (4).

(4) Việc định giá dịch vụ khám chữa bệnh dựa trên các căn cứ sau đây:

(4.1) Yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại mục (1) tại thời điểm định giá;

(4.2) Quan hệ cung cầu của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, khả năng chi trả của người bệnh;

(4.3) Chủ trương, chính sách, pháp luật về tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng thời kỳ, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ theo lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Chính phủ quy định.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,938

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079