Chính sách mới >> Tài chính 07/11/2023 08:45 AM

Đề xuất sửa quy định thu phí hạ tầng cảng biển

07/11/2023 08:45 AM

Phí hạ tầng cảng biển là gì? Tỷ lệ trích để lại cho hoạt động thu phí từ nguồn thu phí hạ tầng cảng biển được đề xuất bao nhiêu?

Phí hạ tầng cảng biển là gì? Căn cứ xác định mức thu phí hạ tầng cảng biển

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển) thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

Như vậy, phí hạ tầng cảng biển là khoản thu thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển) là khoản thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, mức độ bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để quy định mức thu phí phù hợp.

- Khi xây dựng mức thu phí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần tham khảo mức thu phí của các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền hoặc cửa khẩu cảng biển trong khu vực để xây dựng mức thu phí bảo đảm tương đồng giữa các địa phương, khu vực. Mức thu phí được xác định trên nguyên tắc cơ bản bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của người dân.

- Niêm yết công khai cơ sở tính phí (trong đó cần công khai: Phạm vi dự án cảng hoặc khu vực cửa khẩu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổng mức đầu tư dự án; dự kiến lưu lượng phương tiện ra, vào, hàng hóa lưu thông; thời gian hoàn vốn dự án và hiệu quả của việc thu phí), mức phí, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí tại điểm thu và trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu phí.

Mức thu phí hạ tầng cảng biển của TPHCM

Tỷ lệ trích để lại cho hoạt động thu phí từ nguồn thu phí hạ tầng cảng biển được đề xuất bao nhiêu? (Hình từ internet)

Mức thu phí hạ tầng cảng biển của TPHCM

Hiện hành, mức thu phí hạ tầng cảng biển của TPHCM được quy định tại Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí hạ tầng cảng biển (sửa đổi tại Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND).

Xem chi tiết tại đây

Đề xuất trích lại 2,5% nguồn thu phí hạ tầng cảng biển cho hoạt động thu phí

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP.HCM về việc xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND ban hành mức thu phí hạ tầng cảng biển.

Nội dung chính đề xuất tập trung vào việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho hoạt động thu phí tăng từ 1,5% như hiện hành lên 2,5% cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hiện hành, theo Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về tỷ lệ trích để lại số thu phục vụ cho công tác thu phí: Trong thời gian chưa có số liệu dự toán thu, chi thực tế từ việc thu phí, giao Ủy ban nhân dân thành phố điều hành việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tiền phí phục vụ công tác thu phí bảo đảm đúng quy định của Luật Phí và Lệ phí và các văn bản hướng dẫn liên quan với tổng số tiền trích để lại cho đơn vị thu phí tối đa không quá 1,5% trên tổng số phí thu được. Sau một năm thực hiện Đề án, UBND thành phố đánh giá lại tình hình thu phí và chi phí phục vụ công tác thu phí để xác định tỷ lệ trích để lại cho phù hợp trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 708

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079