Chính sách mới >> Tài chính 01/12/2023 16:55 PM

Thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

01/12/2023 16:55 PM

Xin hỏi thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP là khi nào?

Chính sách hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (Hình từ internet)

Chính sách hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hiện nay, tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định về hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

+ Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

+ Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

+ Được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế cho một khoản vay được xác định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 36/2022/NĐ-CP.

Thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

Tại điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP quy định: Căn cứ tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất, khi kinh phí hỗ trợ lãi suất bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại Nghị quyết 43/2022/QH15 còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các khoản vay trong 1 tháng tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, thông báo công khai trên website và trụ sở của Ngân hàng Chính sách xã hội về thời điểm kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về thời điểm kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Như vậy, thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP là ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Ý kiến chỉ đạo về thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 24/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn 9263/VPCP-KTTH về kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, xét báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội về thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các vi phạm, thực hiện quyết toán hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,051

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079