Chính sách mới >> Tài chính 26/01/2024 17:00 PM

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm

26/01/2024 17:00 PM

Được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, vậy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang ở đâu? Năm 2023, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng thế nào?

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tăng trưởng thế nào?

Theo Báo cáo 783/BC-CTK ngày 28/12/2023 về tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2023 do Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, tình hình kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:

Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước đạt 1.621.191 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

GRDP tính theo giá so sánh 2010 đạt 1.099.072 tỷ đồng, tăng 5,81% so với năm 2022. Trong đó:

Khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 1,53%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,42%, trong đó công nghiệp tăng 4,41%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 6,79%; thuế sản phẩm tăng 3,57%.

Ngoại trừ ngành kinh doanh bất động sản có mức tăng trưởng âm 6,38%, các ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá như: Bán buôn, bán lẻ tăng 10,17%; vận tải, kho bãi tăng 7,64%; thông tin và truyền thông tăng 5,94%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,69%; dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ tăng 6,61%; giáo dục và đào tạo tăng 7,03%; y tế và hoạt động cứu trợ tăng 3,24%.

Riêng ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (+16,38%) so với năm 2022.

Cơ cấu GRDP

Về cơ cấu kinh tế, xét theo giá hiện hành: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 21,9%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 64,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,7%.

Trong mức tăng trưởng chung 5,81% của nền kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đóng góp 0,01 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 1,03 điểm phần trăm, trong đó công nghiệp đóng góp 0,87 điểm phần trăm; khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 4,32 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,45 điểm phần trăm.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp

Tính chung cả năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố tăng 4,3% so với năm 2022. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,1%.

Ước tính cả năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.190.407,3 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2023 không thay đổi so với tháng trước và tăng 2,67% so với cùng kỳ. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,30% so với năm 2022.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tính chung năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 370.607,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

Phân theo nguồn vốn: Vốn nhà nước ước đạt 86.231,3 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2022, chiếm 23,3% tổng nguồn vốn; vốn ngoài nhà nước ước đạt 248.115 tỷ đồng, tăng 7,6%, chiếm 66,9% tổng nguồn vốn; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 36.261.5 tỷ đồng, tăng 9,8%, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn.

Phân theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 222.207,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2022; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản ước đạt 104.811,9 tỷ đồng, tăng 10,8%; vốn đầu tư sửa chữa lớn ước đạt 20.076,3 tỷ đồng, tăng 10,2%; bổ sung vốn lưu động ước đạt 17.967,6 tỷ đồng, tăng 15,4%; vốn đầu tư khác ước đạt 5.544,3 tỷ đồng, tăng 63,9%.

Như vậy, nhìn chung các chỉ số vừa nêu cho thấy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã có những điểm sáng tích cực sau thời gian tăng trưởng chậm (2020-2022).

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm (Hình từ internet)

Mức tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh qua các năm

Đơn vị tính (%)

Năm

Tăng trưởng GRDP

Năm

Tăng trưởng GRDP

2018

8,30

2021

- 6,78

2019

8,32

2022

9,03

2020

1,39

2023

5,81

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,810

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079