Chính sách mới >> Tài chính 27/02/2024 19:25 PM

Quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

27/02/2024 19:25 PM

Hiện nay, quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội được hướng dẫn thế nào? Điều kiện gia hạn nợ được quy định ra sao?

Hướng dẫn quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Hướng dẫn quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (Hình từ internet)

Gia hạn nợ là gì? Quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Nội dung đề cập tại Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2023 về Quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Văn bản này quy định về nghiệp vụ gia hạn nợ đối với khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại:

- Khoản 2 Điều 17 Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Khoản 2 Điều 14 Quyết định 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH; Quyết định 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010.

Theo Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2023, gia hạn nợ là việc NHCSXH cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn. Trong thời gian gia hạn nợ, khách hàng vẫn phải trả lãi tiền vay.

Điều kiện gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2023, khách hàng được xem xét gia hạn nợ khi có đủ các điều kiện gia hạn nợ sau:

(1) Khách hàng thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích.

(2) Khách hàng gặp khó khăn về tài chính do nguyên nhân khách quan dưới đây dẫn đến khách hàng chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết.

**Nguyên nhân khách quan được xem xét gia hạn nợ

- Khách hàng không bị thiệt hại về vốn, tài sản nhưng gặp khó khăn về tài chính chưa trả được nợ đúng theo thời hạn đã cam kết do các nguyên nhân khách quan sau:

+ Các loại thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; địch họa, hỏa hoạn; các dịch bệnh liên quan tới vật nuôi và cây trồng xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

+ Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng: không còn nguồn cung cấp nguyên vật liệu; mặt hàng sản xuất, kinh doanh bị cấm, hạn chế theo quy định của pháp luật; khách hàng phải thực hiện việc chuyển đổi sản xuất, kinh doanh theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Tác động của tình hình kinh tế - xã hội, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của khách hàng: mất việc làm, chưa có việc làm ổn định, chưa nhận được tiền công, tiền lương, tiền bán sản phẩm.

+ Khách hàng là cá nhân hoặc có thành viên khác trong hộ gia đình bị ốm đau, tai nạn.

- Khách hàng chưa thu hoạch được sản phẩm, thời gian thu hoạch sản phẩm bị kéo dài so với dự kiến hoặc chưa tiêu thụ được sản phẩm.

- Các nguyên nhân khác quy định tại Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Thời gian gia hạn nợ

(1) Thời gian gia hạn nợ được tính từ ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay.

(2) Thời gian gia hạn nợ (bao gồm gia hạn nợ tại Mục 1 và Mục 2 Quy định này) của từng chương trình tín dụng do Tổng Giám đốc NHCSXH quy định cụ thể, nhưng tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa 1/2 thời hạn cho vay đối với các khoản cho vay trung và dài hạn (tính theo thời gian cho vay ban đầu khi ký kết vay vốn), trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có).

(3) Khách hàng có thể được gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay. Căn cứ vào nguyên nhân khách quan, điều kiện trả nợ của khách hàng, Tổng Giám đốc NHCSXH xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định tại khoản (2).

Trường hợp Tổng Giám đốc ủy quyền cho Giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định gia hạn nợ thì việc xem xét quyết định thời gian gia hạn nợ từng lần cho khách hàng do Giám đốc NHCSXH nơi cho vay thực hiện, nhưng tổng thời gian gia hạn nợ các lần không vượt quá thời gian quy định tại khoản (2).

Hồ sơ gia hạn nợ

- Khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay ủy thác: Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09A/TD).

Mẫu số 09A/TD

- Khách hàng vay vốn theo phương thức cho vay trực tiếp: Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09B/TD).

Mẫu số 09B/TD

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,382

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079