Chính sách mới >> Tham nhũng 22/07/2021 16:20 PM

Tăng cường công tác quản lý về phòng, chống tham nhũng ngành BHXH

22/07/2021 16:20 PM

Đây là nội dung tại Chỉ thị 2165/CT-BHXH năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành BHXH Việt Nam

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới còn có những diễn biến rất phức tạp, khó lường; nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu:

- Người đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, nhất là Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc BHXH cấp quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hiện đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị,

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chỉnh, chế độ công vụ, công chức, gắn với nâng cao tinh thần phối hợp (trong và ngoài Ngành) trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cá thể hóa trách nhiệm đối với hạn chế, tồn tại, các vụ việc vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nếu có sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành.

Trung Tài

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,494

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079