Chính sách mới >> Tham nhũng 13/10/2021 15:19 PM

Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

13/10/2021 15:19 PM

Đây là nội dung tại Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Theo đó, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

(1) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tập trung vào các nội dung sau đây:

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định;

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng;

- Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt;

- Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng.

(2) Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, gồm các nội dung sau đây:

- Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập;

- Việc quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai;

- Việc xác minh tài sản, thu nhập và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập;

- Việc bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập;

- Việc xử lý người có hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; vi phạm quy định về thời hạn kê khai tài sản, thu nhập và vi phạm các quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập;

- Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập.

(3). Việc xử lý tham nhũng, gồm các nội dung sau đây:

- Việc xử lý người có hành vi tham nhũng;

- Việc thu hồi tài sản tham nhũng;

- Việc xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

(4) Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông tư 07/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 28,765

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079