Chính sách mới >> Tham nhũng 25/01/2022 17:22 PM

Năm 2022, tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

25/01/2022 17:22 PM

Đây là nội dung tại Quyết định 74/QĐ-KTNN ngày 20/01/2022 về Chương trình hành động của Kiểm toán nhà nước triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, trong đó đề ra nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Năm 2022, tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng
Năm 2022, tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thì nhiệm vụ đầu tiên là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa triển khai Kế hoạch kiểm toán năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ, cụ thể:

- Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chủ động triển khai nhiệm vụ đảm bảo khoa học, chất lượng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.

Tập trung kiểm toán các chủ đề lớn gắn với quản lý, điều hành NSNN, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường, kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội, UBTVQH.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; đồng thời triển khai có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

- Ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, tạo thuận lợi cho các đơn vị được kiểm toán tham gia công tác phòng, chống dịch.

Triển khai KHKT năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán, nhằm thích ứng với diễn biến dịch Covid - 19, trong đó tập trung:

+ Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 khoa học, hiệu quả, không gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị và địa phương, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ưu tiên kiểm toán các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và UBTVQH; đề cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề; chủ động sắp xếp, bố trí lực lượng công chức đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

+ Tăng cường chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra bộ ngành, địa phương xử lý trùng lặp, chồng chéo, giảm thiểu việc gây phiền hà, ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm toán; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiên quyết kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của KTNN.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý; chú trọng soát xét tính đầy đủ thích hợp của các bằng chứng kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả, tính khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Xem thêm tại Quyết định 74/QĐ-KTNN ngày 20/01/2022.

Nhật Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 16,164

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079