Chính sách mới >> Tham nhũng 11/07/2022 11:01 AM

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm mức kỷ luật

11/07/2022 11:01 AM

Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, có quy định đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm mức kỷ luật.

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm mức kỷ luật

Đảng viên tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm mức kỷ luật

Cụ thể, trường hợp đảng viên vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật:

- Tự giác nộp tài sản tham nhũng; (Nội dung mới so với Quy định 102-QĐ/TW)

- Tự giác bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

- Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm;

- Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.

- Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

- Vi phạm khi thực hiện chủ trương hoặc thí điểm đổi mới, sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định, không thuộc trường hợp sau:

Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện; nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Xem thêm tại Quy định 69-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 06/7/2022 và thay thế Quy định 07-QĐi/TW, Quy định 102-QĐ/TW.

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 13,238

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079